شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در آذربایجان غربی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ارش amini
ارش amini از آذربایجان غربی ٢۵ فروردين ٩٧
آدمها را
بدون اینکه
به وجودشان
نیاز داشته باشی
دوست بدار

کاری که خدا با تو میکند!
@shahab___amini7407
مریم 120 ٢۶ فروردين ٩٧

nafas 6 ٢۵ فروردين ٩٧

من که خدا نیستم

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان غربی