شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک در آذربایجان غربی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١٢ تير ٩٧
سلام
**پسرکوهستان** ١٢ تير ٩٧

سلام خوش اومدی

♥خانوم گل♥ ١٢ تير ٩٧

دالام

nafas 6 ١٢ تير ٩٧

سلام خوش اومدی

پینار ١٢ تير ٩٧

ممنونم شکر شما و خانواده محترم خوب هستند؟

naghme ١٢ تير ٩٧

سلام ..چقدر اشنایی شما

*ارش* ١٢ تير ٩٧

موتوری خوبم توچطوری خطای دیدم ممکنه باشه

عضو ارشد
چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١٧ خرداد ٩٧
parnya ١٧ خرداد ٩٧

بیا برو بابا دیونه

محمدرضاا ١٧ خرداد ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١۶ خرداد ٩٧
لطفا پیوی نیاید مسدودتون میکنم
عضو ارشد
چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١۵ خرداد ٩٧
برآنچه گذشت وآنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود باگریه شروع نمیشد


چت اورداپ

عضو ارشد
چت کردن با aso34
aso34 از آذربایجان غربی ١۵ خرداد ٩٧
سلام بر ژیگولا
parnya ١۵ خرداد ٩٧

دشمن

aso34 ١۵ خرداد ٩٧

کی اینارو حذف کرد؟

parnya ١۵ خرداد ٩٧

داراب بوشهر ١۵ خرداد ٩٧

سلام ایگم کجاش باید چت کنی

عضو ارشد