شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ٢٨ بهمن ٩٧


چت اورداپ

هستی1 ٢٨ بهمن ٩٧

دلت شاد عزیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ٢٧ بهمن ٩٧
بابام داشت نماز میخوند یهو داد زد: الله اکبر الله اکبر
دویدم گفتم چیه بابا در میزنن؟؟
الله اکبر
گوشیت زنگ خورد؟؟
الله اکبر
مهرت گم شد؟؟؟؟؟؟؟
الله اکبر
کسی طوریش شده؟؟؟؟
الله اکبر
بوی سوختنی میاد؟؟؟
الله اکبر
جک و جونور دیدی؟؟
الله اکبر
گفتم خب بابا یه کم راهنمایی کن....!!!!!!
باعصبانیت داد زد: الله اکبر
(دستشم به نشانه خاک برسرت تکون داد)
بعدکه نمازش تموم شد گفت:خاک تو سر نفهمت یه ساعته دارم میگم نزن یه کانال دیگه دارم اخبارگوش میدم
آدامس خرسی ٢٨ بهمن ٩٧

مامانم منم همینطورع قبل نماز کنترلو میاره کنارش و میزنه اخبار بعد نماز میخونه

لیلیوم ٢٨ بهمن ٩٧

maryam.mir ٢٨ بهمن ٩٧

الناز33 ٢٨ بهمن ٩٧

nafas 6 ٢٧ بهمن ٩٧

یاسمین79 ٢٧ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ٢١ بهمن ٩٧


چت اورداپ


عشق یعنی ... درمیان صدهزاران مثنوی بوی یک تک بیت ناگه
مست و مدهوشت کند ...
لیلیوم ٢٨ بهمن ٩٧

3پیده ٢٨ بهمن ٩٧

maryam.mir ٢٨ بهمن ٩٧

الناز33 ٢٨ بهمن ٩٧

nazy20 ٢١ بهمن ٩٧

هستی1 ٢١ بهمن ٩٧

عشق یعنی یه قلب بی قرار یه نگاه پاک

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ٢٧ بهمن ٩٧


چت اورداپ

سارا 890 ٢٨ بهمن ٩٧

الهی امین و همچنین

الناز33 ٢٨ بهمن ٩٧

الهی امین.. همچنین

ززههرراا ٢٧ بهمن ٩٧

آمین..همچنین...

بنفشه95 ٢٧ بهمن ٩٧

چه تصویر و متن قشنگی

3پیده ٢٧ بهمن ٩٧

میسی ..همچنین

یاسمین79 ٢٧ بهمن ٩٧

ممنون عزیزدلم همچنین

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ٢٧ بهمن ٩٧


چت اورداپ


قدیما جوونا واسه خواستگاری آگهی میدادن تو روزنامه
هستی1 ٢٧ بهمن ٩٧

ترشیدن بهتر یه انتخاب اشتباه..از ترس ترشیدن

علی آقای بارانی ٢٧ بهمن ٩٧

حالا شما فکر نکن هستی خانم تا بترشی

هستی1 ٢٧ بهمن ٩٧

فکرش کن کل کشور خبردار میشد کل زندگیت توی مردم بوده

maryam.mir ٢٧ بهمن ٩٧

وای

هستی1 ٢٧ بهمن ٩٧

فکر کن خیلی بد بوده

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی