شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ۵ خرداد ٩٨


چت اورداپ

مهسا 29 ۵ خرداد ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ۴ خرداد ٩٨


چت اورداپ


دوست دارم که خودم پشت خودم باشم و بس
به تن هیچ عقابی پرو بالی ندهم ....
سوگند ۴ خرداد ٩٨

امیر464 ۴ خرداد ٩٨

عکس ستاره جان

چنار ۴ خرداد ٩٨

لایک....پسرا خ این دخترا نرین..پا سهله دست نمیده ناخوناشو بگیریت

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ۴ خرداد ٩٨


چت اورداپ


باشه؟؟
سوگند ۴ خرداد ٩٨

علیرضا اگر رختشور ببینه کامنتتو

nazy20 ۴ خرداد ٩٨

چنار خوب اومدی شاعر

zahra sadat ۴ خرداد ٩٨

باوشه

nazy20 ۴ خرداد ٩٨

اینطور نیس

چنار ۴ خرداد ٩٨

پلیسمنبود مشکلی نی سارق دلش من باشم

عليرضا ۴ خرداد ٩٨

دختر باس رختارو بشوره

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ۴ خرداد ٩٨


چت اورداپ


هی دنیااا.....
دردام تو سرت
zahra sadat ۴ خرداد ٩٨

ها دردا همه توسر نکبتش

هستی 088 ۴ خرداد ٩٨

چقققد جیگرهه

عليرضا ۴ خرداد ٩٨

هی روزگار تفففففففف

چنار ۴ خرداد ٩٨

ایشاالله

عضو چت اورداپ
چت کردن با nazy20
nazy20 از آذربایجان شرقی ۴ خرداد ٩٨


چت اورداپ


بعضیا با آدما هم مثل آهنگ رفتار میکنن،
اولش خیلی دوسش دارن
و روز و شب بهش گوش میدن
چندوقت بعد تکراری میشه حذفش میکنن .....!
آهنگ کسی نباش!
nazy20 ۴ خرداد ٩٨

maryam.mir ۴ خرداد ٩٨

nazy20 ۴ خرداد ٩٨

دنیا000001 ۴ خرداد ٩٨

nazy20 ۴ خرداد ٩٨

چنار ۴ خرداد ٩٨

فعلا فیلم ترسناکم

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی