شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ائل آی
ائل آی از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩٧


چت اورداپ

اژده ها ٢١ فروردين ٩٧

دست تقدیر تو را از میان زندگی ام بُرد --- روح من از این جدایی بر زمین خورد و مُرد هم اکنون ( )

banoo_18 ٢١ فروردين ٩٧

آزاده هستم ٢١ فروردين ٩٧

الناز33 ٢١ فروردين ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با ائل آی
ائل آی از آذربایجان شرقی ٢٠ فروردين ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ٢١ فروردين ٩٧

شکوفه هلو؟؟

ائل آی ٢١ فروردين ٩٧

elena7 ٢١ فروردين ٩٧

shah omid ٢١ فروردين ٩٧

نرگس23 ٢١ فروردين ٩٧

خوشگله....

عضو چت اورداپ
چت کردن با ائل آی
ائل آی از آذربایجان شرقی ١٩ فروردين ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ١٩ فروردين ٩٧

امیر33 ١٩ فروردين ٩٧

shah omid ١٩ فروردين ٩٧

آخییییی

عضو چت اورداپ
چت کردن با ائل آی
ائل آی از آذربایجان شرقی ١٧ فروردين ٩٧


چت اورداپ

طرلان بانوی شیک ١٧ فروردين ٩٧

آوااااای بهار ١٧ فروردين ٩٧

همه چیوبه همه چی ربط داده ای بشر

علیییی ١٧ فروردين ٩٧

هی بابا

عضو چت اورداپ
چت کردن با ائل آی
ائل آی از آذربایجان شرقی ١٧ فروردين ٩٧
سلاااااااااام
صبح جمعه همتون بخیییر
آوااااای بهار ١٧ فروردين ٩٧

سلام بخیرو نیکی

طرلان بانوی شیک ١٧ فروردين ٩٧

سلام صوب بخیر ولکام

حسین تنها72 ١٧ فروردين ٩٧

علیک سلام همچنین

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی