شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با ماهان5622
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟!

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ می خواﻫﻤﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ

"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ می خوﺍﻫﻤﺖ؛
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ.

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ.

به کسی که دوستش داری "دلبسته" باش نه وابسته …
psy hamyar ٣٠ دي ٩٧

لیلیوم ٣٠ دي ٩٧

سارا 890 ٣٠ دي ٩٧

avin boukan ٣٠ دي ٩٧

هستی1 ٣٠ دي ٩٧

مسعودآریایی ٣٠ دي ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ماهان5622
آدمها با دلایل خاص خودشان به زندگی‌ ما وارد می‌شوند !
و با دلایل خاص خودشان از زندگی ما می‌روند !
نه از آمدن‌‌ها زیاد خوشحال باش‌، نه از رفتن‌‌ها زیاد غمگین
تا هستند دوستشان داشته باش
به هر دلیلی‌ که آمده‌اند
به هر دلیلی‌ که هستند
بودنشان را دوست داشته باش
بی‌هیچ دلیلی‌ ...
شادمانی‌‌های بی‌ سبب ؛
همین دوست داشتن‌‌های بی‌چون و چراست !
امیرپاشا ٢۵ دي ٩٧

شادمانیهای بی سبب ؛ همین دوست داشتنهای بیچون و چراست !

3پیده ٢۵ دي ٩٧

چ جالب..

الناز33 ٢۵ دي ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ماهان5622


چت اورداپ


ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش

یار ما چون نیستی با هرکه خواهی یار باش
الناز33 ٢۵ دي ٩٧

جالب بود

ماهان5622 ٢۵ دي ٩٧

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ماهان5622


چت اورداپ


اگر بوسه ها دانه های برف بودند،
من یخبندانی به سویت میفرستادم ..
امیرپاشا ٢۵ دي ٩٧

3پیده ٢۵ دي ٩٧

الناز33 ٢۵ دي ٩٧

بی انگه بخواهیم

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ماهان5622


چت اورداپ


تو...نه دوری
تا انتظارت کشم...
و نه نزدیکی،
تا ديدارت کنم...
و نه از آن منی،
تا قلبم آرام گیرد
و نه من....محروم از توام..!
تا فراموشت کنم
تو در میانه‌ی همه چیزی ...
مسیح عاشق ٢۵ دي ٩٧

خیلی زیباشت ولی نمیدانم چرا عاشق شدنم نمیاد

لیلیوم ٢۵ دي ٩٧

آخی الهی

الناز33 ٢۵ دي ٩٧

الهی امین

محسن 123 ٢۵ دي ٩٧

بسیار زیبا. احسنت احسنت

مسعودآریایی ٢۵ دي ٩٧

آمیییییییین آمیییییییین

reza rezaei ٢۵ دي ٩٧

نگران نباش... نگـــران فردایت نباش ! " خدا " ی دیروز و امروزت ، فردا هم هست

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی