شبکه اجتماعی دانشجویان مکانیک در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٩ خرداد ٩٧
بــدتر از خــواستن ایــن لطمه نتوانستن
هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه؟

استاد شهریار


چت اورداپ

کامی سیتی دیروز

پری وش دیروز

پسرک معتاد سوگند جونممممممممم dr_mohammad

پسرک معتاد ٢۴ خرداد ٩٧

درود خدا بر استاد شهریار

سوگند07 ٢۴ خرداد ٩٧

dr_mohammad ٢۴ خرداد ٩٧

پری آرام

کوروش051 ٢۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپ


تو را نادیدن ما غم نباشد
که در خیلت به از ما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم روی
ولیکن چون تو در عالم نباشد

عجب گر در چمن برپای خیزی
که سرو راست پیشت خم نباشد

مبادا در جهان دلتنگ رویی
که رویت بیند و خرم نباشد

من اول روز دانستم که این عهد
که با من بسته ای محکم نباشد

ندانستم که هرگز سازگاری
پری را با بنی آدم نباشد

مکن یارا دلم مجروح مگذار
که هیچم در جهان مرهم نباشد

بیا تا جان شیرین در تو ریزم
که بخل و دوستی با هم نباشد

نخواهم بی تو یک دم زندگانی
که طیب عیش بی همدم نباشد

نظر گویند سعدی با که داری
که غم با یار گفتن غم نباشد

حدیث دوست با دشمن نگویم
که هرگز مدعی محرم نباشد
سعدی
banoo_18 ٣١ خرداد ٩٧

تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد

پسرک معتاد ٢۴ خرداد ٩٧

احسنت

پری وش ١٩ خرداد ٩٧

شیانا جونمممممممم ... اژدها

اژده ها ١٩ خرداد ٩٧

من اول روز دانستم که این ---> عهد که با من بسته ای محکم نباشد

شیانا ١٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپ

هستی1 ٢۶ خرداد ٩٧

ارتو دل بر نکنم تا دل و جان است مرا

**abdolla** ٢۶ خرداد ٩٧

پری وش ٢۶ خرداد ٩٧

پسرک معتاد...الناز جونممممممممممممم

الناز33 ٢۴ خرداد ٩٧

پسرک معتاد ٢۴ خرداد ٩٧

پری وش ٢۴ خرداد ٩٧

سو گند جونمممممممممممممممممممم

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپ

پسرک معتاد ٢۴ خرداد ٩٧

پری وش ١٩ خرداد ٩٧

آوااااای بهار

آوااااای بهار ١٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ