شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با تنهای زخمی
هر شروعی یه پایانی داره و تلخ ترین پایانه عشق....
الناز33 ٢۴ دي ٩۶

هر انتخابی ک از روی احساس انجام بگیره لاجرم یا پایانی تلخ داره یا امتدادی زجر اور

عضو چت اورداپ
چت کردن با تنهای زخمی
سخته عاشقه کسی بشی ولی نتونی هیچوقت بهش برسی
خیلی سخته
الناز33 ٢٣ دي ٩۶

اوهوم

salam ٢٣ دي ٩۶

عشق یه جور سرابه حباب روی آبه از دور یه قصر نوره از رو به رو خرابه

desperado ٢٣ دي ٩۶

محمدرضاا ٢٣ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی