شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
آوااااای بهار ١۵ شهريور ٩۶

تصویرش نمیا بیتا

اژده ها ١۵ شهريور ٩۶

احسنت

عضو چت اورداپ
بیتاااااا1377 ١۴ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
رونیا18 ١٣ شهريور ٩۶

ززههرراا ١٣ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
عضو چت اورداپ
اژده ها ١٣ شهريور ٩۶

تصاویرتو یه بار ببر تو تلگرام کراب کن اگه نرم افزار نداری بعد اینجا لود کن

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی