شبکه اجتماعی دانشجویان جغرافیا در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با رومانتیک


چت اورداپ


پیش به سوی کعبه عشق
yasi banoo ٢٩ آذر ٩٧

آیت ٢٩ آذر ٩٧

داشم

کممممک ١٧ آذر ٩٧

حامد

*ارش* ١٧ آذر ٩٧

yasi banoo ٢۵ آبان ٩٧

پاییز جنوب ٢۵ آبان ٩٧

آب انار بمیری الهی بی ادب

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با رومانتیک
سلام
*ارش* ١٧ آذر ٩٧

نجورسن

رومانتیک ٢٧ مهر ٩٧

مازنی هستی ؟

reza _ 13 ٢٧ مهر ٩٧

زنده باشی گوناگون، نعه پشه بند دورمه ...

رومانتیک ٢٧ مهر ٩٧

فدا رضا . گوناگونم تو چگونه ای پشه نره یه وقت

reza _ 13 ٢٧ مهر ٩٧

رمانتیک چگونه ای ...

رومانتیک ٢٧ مهر ٩٧

فرهاد جمع کن مماغت رفت تو چشم

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی