شبکه اجتماعی دانشجویان جغرافیا در آذربایجان شرقی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با amir_tabrizi
amir_tabrizi از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩٧
اینجا خیلی سوت و کوره
پولک ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سوت بلبلی بزن از سوت و کوری در بیار

الناز33 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

من گشنمه افطاری چی درس کردین

محمدرضاا ٢٩ ارديبهشت ٩٧

maryam goli ٢٩ ارديبهشت ٩٧

هوارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الناز33 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

ی داد و هواری بکنین بیان رو اب

**پسرکوهستان** ٢٩ ارديبهشت ٩٧

همیشون زیرآبی رفتن الهی خفه شن

عضو چت اورداپ
چت کردن با amir_tabrizi
amir_tabrizi از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩٧
سلام به همشهری ها و همزبو هاااا
پولک ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سلام

maryam goli ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سیلام

**پسرکوهستان** ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سلام خوش اومدی

**abdolla** ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سلام خوش اومدی

الناز33 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سلام خوش گلمیسن

محمدرضاا ٢٩ ارديبهشت ٩٧

سلام خوش اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با amir_tabrizi
amir_tabrizi از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩٧
مرسی الناز و عبداله
عضو چت اورداپ
چت کردن با amir_tabrizi
amir_tabrizi از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩٧
از تبریز کسی هست بهم پیام بده
عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم آذربایجان شرقی