به جمع 1 میلیون ایرانی در اورداپ بپیوندید - اورداپ برترین شبکه اجتماعی ایران - امکانات سایت : یافتن همشهری ها، مسابقات روزانه، انتشار لینک، ساخت گروه، چت کردن

شبکه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

چت کردن با سینا34
به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوشگل تر است..."

به پروانه گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من زیبا تر است..."

به شمع گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من سوزان تر است..."

به عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟" گفت: "نگاهی بیش نیستم
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
چه کسی میگویدکه گرانی شده است؟

دوره ارزانیست !

دل ربودن ارزان

دل شکستن ارزان

دشمنی ها ارزان

چه شرافت ارزان ، آبروقیمت یک تکه نان !

ودروغ از همه چیز ارزانتر ،

قیمت عشق چقدرکم شده است ، کمترازآب روان

وچه تخفیف بزرگی خورده قیمت هرانسان …..!
bahar00 ٩ ساعت قبل

زندگی ، باور دریاست در اندیشه ی ماهی ، در تنگ..........در بین این همه ارزانی روشنی دلمان به تاریکی است

عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
روزی انسان از پروردگار پرسید:

خدایا اگر همه چیز در سرنوشت ما نوشته شده است

پس آرزو کردن ما چه فایده ای دارد؟

پروردگار خندید و گفت: شاید من نوشته باشم هر چه آرزو کرد .......!
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
اینجا جاییست که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی

بغل کردی

به جای همدردی

برایت پول خورد می اندازند

عجب مردمانی!!!!
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چه وزنی دارد!

لطفاهی نپرس دلتنگی چه معنی دارد؟!

دلتنگی معنی ندارد... درد دارد...
مهدیس دلتنگ ١۵ ساعت قبل

روشیااا ١۵ ساعت قبل

مسافر313 ١۵ ساعت قبل

داداش گلم

شاپرکم ١۶ ساعت قبل

واقعا معنی نداره؟؟؟؟

admin ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان سیستان و بلوچستان
چت روم های شهرهای سیستان و بلوچستان
دانشجویان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم تجربی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم انسانی سیستان و بلوچستان
دانشجویان هنر سیستان و بلوچستان
دانشجویان زبان های خارجی سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان