شبکه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

چت کردن با ن حسین
ن حسین از سیستان و بلوچستان کمتر از یک دقیقه قبل
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
اگر شاد بودی آهسته

بخند تا غم بیدار نشود و اگر

غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34


کاش میشد هیچکس تنها نبود


کاش میشد دیدنت رویا نبود


گفته بودی باتو میمانم ولی


رفتی و گفتی که اینجا جا نبود


سالیان سال تنها مانده ام


شاید این رفتن سزای من نبود


من دعا کردم برای بازگشت


دستهای تو ولی بالا نبود


باز هم گفتی که فردا میرسی


کاش روز دیدنت فردا نبود …
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34

| دفتر عشـــق که بسته شـد
| دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
| خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
| به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
| اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
| بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
| برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
| حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
| تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
| بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
| غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
| بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
| از تــــو گــــله نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
| از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
| چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
| چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
| دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
| فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
| چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
| آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
| دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
| بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
| ازاون که عاشقـــت بود
| بشنواین التماسرو
| ...............
| .........
| ....
|.


اقای خاص دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
این سوی زندگی من و تو هستیم و آن سوی دیگر سر نوشت !

این سو دستها در دست هم است و آن سو عاقبت این عشق !

به راستی آخر این داستان چگونه است ؟ تلخ یا شیرین ؟

سهم من و تو جدایی است یا برابر است با تولد زندگی مان ؟

چه زیباست لحظه ای که من به

سهم خویش رسیده باشم و تو نیز به ارزوی خود !

چه زیباست لحظه ای که سر نوشت

با دسته گلی سرخ به استقبال ما خواهد آمد!

چه تلخ است لحظه جدایی ما و چه غم انگیز است لحظه خداحافظی ما !

این سوی زندگی ما در تب و تاب یک دیدار می باشیم ....

و آن سوی زندگی یک علامت سوال در آخر قصه من و تو دیده می شود !

آیا ما به هم میرسیم یا نمیرسیم ؟

سرانجام این داستان به کجا ختم خواهد شد ؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
چه زیباست به خاطر تو زیستن و برای تو ماندن و به پای تو سوختن...

چه غم انگیز است دور از تو بودن و برای تو گریستن وبه عشق و دنیای تو نرسیدن...

ای کاش میدانستی بدون تو و به دور از دستان مهربانت چه تلخ است
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
امروز از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدم چه خبر؟

با لحن تلخی گفت:گرگ شد اون بره که نوازشش کردم..
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
گاهی آنقدردلم از زندگی سیر می شود که

میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش

دارز بکشم...آرام و آسوده... مثل ماهی
حوضمان که چند روزیست روی آب است...!
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
من عاشـــــــــق نیستم!

فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم…

مثل اینکه تـــــــــب کند گــــــــرم و ســـــــــرد میشود

توی سیــــــــنه ام چـــــــــنگ می زند آب میشود…
عضو چت اورداپ
چت کردن با سینا34
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد ؟ چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد ؟

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر * وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کردعضو چت اورداپ
اعضای برتر استان سیستان و بلوچستان
چت روم های شهرهای سیستان و بلوچستان
دانشجویان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم تجربی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم انسانی سیستان و بلوچستان
دانشجویان هنر سیستان و بلوچستان
دانشجویان زبان های خارجی سیستان و بلوچستان
اطلاعات عمومی استان سیستان و بلوچستان