شبکه اجتماعی استان یزد

چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١٧ خرداد ٩٧
مثل کوهیم و از این فاصِله هامان چه غَم است ..
لذت عشقِ من و تو
نَرسیدن به هَم است ..!


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٣ ساعت قبل

الناز33 ٢٣ خرداد ٩٧

ارفین باید قبول کنی.. ی جمله روانشناسیه

ارفین ٢٣ خرداد ٩٧

حرف النازو من قبول ندارم.

شایناا ٢٣ خرداد ٩٧

حرف النازو من قبول دارم.

الناز33 ٢٣ خرداد ٩٧

اوج عشق همیشه نفرته.. منظورم ب وصل نرسه ب نفرت میرسه بود

صبا مشهد ٢٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ خرداد ٩٧
دیگر مرا

به داشتن تو انتظاری نیست

نه من حال عاشقی دارم

نه تو لیاقت عاشق شدن


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٣ ساعت قبل

آوای بهار ٢۶ خرداد ٩٧

**abdolla** ٢۵ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ خرداد ٩٧
سکوت نوشته هایم
پر از دلتنگی است
کجای واژه های شعرم
نامت را بنویسم
که پر از تنهایی است ...


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٣ ساعت قبل

کامی سیتی ٢۵ خرداد ٩٧

شعر نه یک کلمه حضوری رودر رو همین کسی معنی شعر را نمیداند

dr_mohammad ٢۵ خرداد ٩٧

جووووووووون عجب دافی

شیانا ٢۵ خرداد ٩٧

ارمین جووونم ٢۴ خرداد ٩٧

**abdolla** ٢۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢٧ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٣ ساعت قبل

yalda1374 ٢۶ خرداد ٩٧

parnya ٢۶ خرداد ٩٧

بپره تو دماغت

yalda1374 ٢۶ خرداد ٩٧

شربت ابلیمو دارم میخورم پرنیا خواهر شوهر

parnya ٢۶ خرداد ٩٧

یکم آب بخور الان سکته میکنی از خوشحالی ها

yalda1374 ٢۶ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢٧ خرداد ٩٧


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٣ ساعت قبل

آوای بهار دیروز

هستی1 دیروز

maryam goli دیروز

نرگس23 ٢٧ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان یزد
چت روم های شهرهای یزد
دانشجویان فنی و حرفه ای یزد
دانشجویان علوم ریاضی و فنی یزد
دانشجویان علوم تجربی یزد
دانشجویان علوم انسانی یزد
دانشجویان هنر یزد
دانشجویان زبان های خارجی یزد