شبکه اجتماعی استان یزد

چت کردن با رضا210
رضا210 از یزد ٩ فروردين ٩٧

یه جمله از خودم
خطاب به خودم ...


چت اورداپ

ززههرراا ٢١ مهر ٩٧

پینار ٢١ مهر ٩٧

yalda1374 ٢١ مهر ٩٧

گل گل خب چکنم گل ندارم بذارم

آلشیا ٢٠ مهر ٩٧

چ جالبه

maryam p r ٢٠ مهر ٩٧

asal24 ٩ مهر ٩٧

آقا رضا جاتون خالیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا210
رضا210 از یزد ۶ فروردين ٩٧

سلام و نصف شب دوستان به خیر و خوشی
امشب با خودم کلی کلنجار رفتم که همچین پستی بدم
آخه تو عمر اورداپی ام ، اولین دفعه اس که یه پست از حس و حال واقعی امو میزارم
اکثرا تو فضای پاتوق به ظاهر شاد بودم و واقعا ایمان دارم که خنده الکی خودش شادی آفرینه
هرگز دوس نداشتم از غم و غصه یا ناراحتی بزارم
ولی ماه هاس گره های زندگیم اونقدی داره داغونم میکنه که دیگه ...


چت اورداپ

0afshin0 ٢٢ مهر ٩٧

از عکس پستت بدون در نظر گرفتن متنش خیلی خوشم اومد! یکی از عکسای تبلیغاتی ضد سیگار...

لیلیوم ٢١ مهر ٩٧

سلام آقا رضا

ززههرراا ٢١ مهر ٩٧

00شمیم00 ٢١ مهر ٩٧

سیگار بد عست...

maryam p r ٢١ مهر ٩٧

آلشیا ۵ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا210
رضا210 از یزد ٢۴ مهر ٩٧


چت اورداپ0afshin0 دیروز

لیدا30 دیروز

maryam p r ٢٩ مهر ٩٧

سامان اندی ٢۵ مهر ٩٧

دقیقا

admin ٢۵ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا210
رضا210 از یزد دیروز


چت اورداپ

maryam p r دیروز

حالا نمیشه از ارتفاع نپریم

مریمی22 دیروز

تصویر و متن عالی

hana110 دیروز

سوگند دیروز

چ جالبع

لیدا30 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با رضا210
رضا210 از یزد ٢٧ مهر ٩٧


چت اورداپmaryam p r ۵ ساعت قبل

طنینم دیروز

لیدا30 دیروز

لیلیوم دیروز

آقا رضای گل

admin دیروز

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان یزد
چت روم های شهرهای یزد
دانشجویان فنی و حرفه ای یزد
دانشجویان علوم ریاضی و فنی یزد
دانشجویان علوم تجربی یزد
دانشجویان علوم انسانی یزد
دانشجویان هنر یزد
دانشجویان زبان های خارجی یزد