شبکه اجتماعی استان یزد

چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢٢ اسفند ٩۵


چت اورداپتو مردن را تو باور نداری و بی تو بودن را من و تنها خدا میداند این درد کداممان را می کُشد ؟

نگاه کن !
این آسمان نیست که دلش گرفته ، دل منست که یک آسمان گرفته …
محمدرضا یزد ١٨ دقیقه قبل

ممنون از همه پریسا پس خودم چی ؟

کامی سیتی ٣ ساعت قبل

banoo_18 ٣ ساعت قبل

عاشق تصویرم گللل

مهسا77 ٢۵ اسفند ٩۵

sahariii ٢۵ اسفند ٩۵

پونه يه دونه ٢۴ اسفند ٩۵

تصویر زیباا

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ۵ ساعت قبل


چت اورداپدر من
کوچه هاییست که با تو …
سفر هاییست که با تو …
روزهایست که با تو …
شبهاییست که با تو …
عاشقانه هاییست که با تو …
نگشته ام
نرفته ام
سر نکرده ام
آرام نیافته ام
نگفته ام
می بینی چقدر با تو کار دارم ؟
زودتر بیا !
banoo_18 ٣ ساعت قبل

محمدرضا یزد ۵ ساعت قبل

جای خالیِ تو کنارم ، چشمانم را میسوزاند !

sara34 ۵ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ۵ ساعت قبل


چت اورداپچقدر دلم تمام شدن می خواهد
از آن تمام شدن هایی که بشود نقطه سرخط و آنگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم !
sara34 ۵ ساعت قبل

محمدرضا یزد ۵ ساعت قبل

دنـــــیـــــــا : بازی هایت را سرم درآوردی گرفتنی ها را گرفتی دادنی ها را ندادی حسرت ها را کاشتی زخم ها را زدی دیگر بس است چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم … محتاج یک خواب بی بیدارم !

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢٢ اسفند ٩۵


چت اورداپدریا را بی خیال
زمین جواب نمی دهد
دیگر دل به آسمان زده ام !
.
هرگاه خبر مرگم را شنیدی در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته :
ساده بودم ، باختم !
پینار دیروز

ان شاءالله که همیشه تنتون سالم و سلامت باشه.. این دم عیدی لطفا! حرف از مرگ و.اينا نزنين. شاد باشيد.

زهرا868 دیروز

محمدرضا یزد دیروز

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی … او از نژاد جاده باشد و رفتنی … آری روزها گذشت ؛ همان شد : او رفت و من شکستم …

sara34 دیروز

هستی1 ٢٩ اسفند ٩۵

ساده بودم .باختم

محمدرضا یزد ٢٩ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپروزی چند بار دوستت دارم
یکبار وقتی که هوا بَرَم می دارد ، قدم می زنیم
وقتی که خوابم می آید ، تو می آیی
یکبار وقتی که باران ناز می کند ، دلِ ناودان می شکند و می بارد
وقتی که شب شروع می شود ، تمام می شود
یک بار دیگر هم دوستت دارم !
باقیِ روز را
هنوز را
amin fz92 ٣ فروردين ٩۶

اسپینار ١ فروردين ٩۶

المیرا-77 ١ فروردين ٩۶

عالی لایک

reza_netboy ١ فروردين ٩۶

سلااااااام ١ فروردين ٩۶

دقت کردین هیچکدوم ازاین حالتا عادی نیست خب اگه توحالت عادی کسی رو دوست داشتید خب این وقتا هم دوست دارید دیگه

آفتاب مهتاب ٢٨ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان یزد
چت روم های شهرهای یزد
دانشجویان فنی و حرفه ای یزد
دانشجویان علوم ریاضی و فنی یزد
دانشجویان علوم تجربی یزد
دانشجویان علوم انسانی یزد
دانشجویان هنر یزد
دانشجویان زبان های خارجی یزد