شبکه اجتماعی استان کرمان

چت کردن با alex19
alex19 از کرمان ٢٣ دي ٩۵


چت اورداپ

alex19 ٢۴ دي ٩۵

دماغ خودم داخلش پف کنی از گوشام صدای بوق قطار میاد

ارسلان جووون ٢٣ دي ٩۵

دماغ منم گندس..مثلا وقتی رو در رو با چنار میحرفم دماغم تو دهنشه

avin r ٢٣ دي ٩۵

منم راضیم خیلی خوش فرمه

الناز33 ٢٣ دي ٩۵

چنار ٢٣ دي ٩۵

فک کنم پیفتم یه نیمچه فشاری داده برای تاکید

ساناز بوشهر ٢٣ دي ٩۵

من ک ازدماغه راضیم..........خداییش.ب اندازس.و بهم میاد.

عضو چت اورداپ
چت کردن با alex19
alex19 از کرمان ٢١ دي ٩۵


چت اورداپ


طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می کند
نفسna ٢٢ دي ٩۵

سامان اندی ٢٢ دي ٩۵

المیرا-77 ٢٢ دي ٩۵

الناز33 ٢٢ دي ٩۵

javid bavi ٢١ دي ٩۵

سرم را نظلم میتواند خم کند نه غم نه درد سرم فقد برای بوسیدن دستهای تو خم میشود مادرم

asal24 ٢١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با alex19
alex19 از کرمان ٢٢ دي ٩۵


چت اورداپچت اورداپ


ما تشنگان خدمتیم نه تشنگان قدرت
امروز گروهک میرقاسم در جنوب کرمان توسط سربازان گمنام امام زمان عج نابود گردید
الناز33 ٢٢ دي ٩۵

لیلی21 شیراز ٢٢ دي ٩۵

لیانا1727 ٢٢ دي ٩۵

گروهک میرقاسم؟؟؟!

نفسna ٢٢ دي ٩۵

المیرا-77 ٢٢ دي ٩۵

درپناه حق

بهاره123 ٢٢ دي ٩۵

خدا پشت پناهشون.

عضو چت اورداپ
چت کردن با alex19
alex19 از کرمان ٢٢ دي ٩۵


چت اورداپ


اخی چه ناز میخنده
بخورمت عشق مویی تو من به پات پیر شدم
احسان وروجک ٢٢ دي ٩۵

خیلی چشاش باحاله

آیت ٢٢ دي ٩۵

فدات دادا شما آقایی حس اشتباه تایپی بود

برفین ٢٢ دي ٩۵

alex19 ٢٢ دي ٩۵

آیت شرمنده نکن مارو ما نوکر همه هستم دربست

حس تنها ٢٢ دي ٩۵

خو رفتارت دخدرونه بود سوبی علی نه عالی

آیت ٢٢ دي ٩۵

در هر صورت هم تو عشقی هم عالی صادقی

عضو چت اورداپ
چت کردن با alex19
alex19 از کرمان ٢١ دي ٩۵


چت اورداپ

سامان اندی ٢١ دي ٩۵

grand mother ٢١ دي ٩۵

آخ

بیاد سرباز888 ٢١ دي ٩۵

دوست عزیز عشق فقط پروردگاره به خودش دلت رو بسپارببین چیکار می کنه پروردگارم بهش اعتماد کن....انشالله هرچی خیره برات پیش بیاد

المیرا-77 ٢١ دي ٩۵

هیییییییییییی

سورن111 ٢١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان کرمان
چت روم های شهرهای کرمان
دانشجویان فنی و حرفه ای کرمان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی کرمان
دانشجویان علوم تجربی کرمان
دانشجویان علوم انسانی کرمان
دانشجویان هنر کرمان
دانشجویان زبان های خارجی کرمان