شبکه اجتماعی استان همدان

چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١۶ تير ٩٩
گاهی حذف کردن‌پست های پروفایل برای یک‌خانم
به منزله ی


چت اورداپ

آشناا ٨ ساعت قبل

سوگند ٨ ساعت قبل

مریمگلی مهساییم قلبت همیشه آباد عشقم

maryam goli ٩ ساعت قبل

دقیقا

مهسا 29 ٢٢ ساعت قبل

همیشه تو قلبمی

سوگند ٢٣ ساعت قبل

دوستانه خوبم من مملوء از هیچم....

لیلیوم دیروز

سوگلی

عضو چت اورداپ
چت کردن با نادر0
نادر0 از همدان ١۶ تير ٩٩


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با نادر0
نادر0 از همدان ٢٩ خرداد ٩٩


چت اورداپ

سوگند ٣٠ خرداد ٩٩

عده کمی فقط زندگی میکنیم ما بقی فقط زنده اید

maryam p r ٣٠ خرداد ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با نادر0
نادر0 از همدان ٢۶ خرداد ٩٩


چت اورداپ

موقت ٢٩ خرداد ٩٩

سوگند ٢٩ خرداد ٩٩

همشونم تجربه کردم

**پسرکوهستان** ٢۶ خرداد ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با نادر0
نادر0 از همدان ١۴ خرداد ٩٩


چت اورداپ

دنیا000001 ٢٩ خرداد ٩٩

**yalda** ١۵ خرداد ٩٩

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان همدان
چت روم های شهرهای همدان
دانشجویان فنی و حرفه ای همدان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی همدان
دانشجویان علوم تجربی همدان
دانشجویان علوم انسانی همدان
دانشجویان هنر همدان
دانشجویان زبان های خارجی همدان