شبکه اجتماعی استان همدان

چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ۴ ساعت قبل


چت اورداپ


ما را بجز‌ خیالش فکری دگر‌ نباشد
ستاره ss ١ ساعت قبل

تولدت مبارک گلم

شلوغ ٢ ساعت قبل

الناز خانم نگا

الناز ٢ ساعت قبل

ایلی شلوغ

شلوغ ٢ ساعت قبل

جه خشنی الناز خانم

ایلکا 82 ٢ ساعت قبل

الی

الناز ٢ ساعت قبل

ایلی از بس گفتین لنز خودمم باورم شده لنزم حالا L یا E من نمیدونم خلاصه پست سوگندو میزنم به نام خودم شلوغ برو کنار شلوغ نکن بچه تو شکمتو میزنما

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢٠ فروردين ٠٠


چت اورداپ


من به قسمت کاری ندارم
برای رسیدن به بهترین سرنوشتم می جنگم
مهسا 29 ٣ ساعت قبل

سیبیلام تو حلق جفتتون

سوگند ۴ ساعت قبل

سیبیلای درااازش اندازه گیس این دختره میشه

فلفل جنوب ۴ ساعت قبل

مهسا همش سیبیله

سوگند ۴ ساعت قبل

ندارم ولیمیتونیممهسا روبجاش جا بزنیم

فلفل جنوب ۴ ساعت قبل

میخوام برم تو اینستاش درست قضاوت کنم از زوایای دیگه

سوگند ۴ ساعت قبل

بری بگیممنون بخاطر اتویی که کشیدی؟؟؟یا بخاطر یال و کوپالش؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢٣ فروردين ٠٠


چت اورداپ


دل به تو سجده می کند
قبله اگر چه نیستی!

#قلبم
سوگند ۴ ساعت قبل

اره همهاوناییم که تسبیح دستشون بود میومدن دزدکینگاشون میکردن

فلفل جنوب ۴ ساعت قبل

عجب صفحه ایی بود

سوگند ۴ ساعت قبل

فلفل یادم نرفته اخرینباری که اتو نشده امکردیمچجوری فیلتر کردن صفحمونو

ساقه طلایی ۴ ساعت قبل

آینه نمیخواد خودم تجسم میکنم

فلفل جنوب ۴ ساعت قبل

ساقه دقیقا ولی آینه رو یادشون میره

سوگند ۴ ساعت قبل

ساقه تو همینمنمتونی سرچکنی فلفل نظر کارشناسانتو کجاگذاشتی البته با همونخنده همه چی روشنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢٣ فروردين ٠٠


چت اورداپ


هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند: توی قلبم غوغا بپاکردی دیدنی

#شاه نشین قلبمی
سوگند ۴ ساعت قبل

اتو پرسه فلفل داری میشمریشون؟؟؟

ساقه طلایی ۴ ساعت قبل

دو طرف صاف آلود

فلفل جنوب ۴ ساعت قبل

پشت به تصویر

ساقه طلایی ۴ ساعت قبل

گفتم سلام بدم سلامتی برات بیاره. سوگند از اتو لباس استفاده میکنی یا اتو مو شایدم اتوپرس

سوگند ۴ ساعت قبل

سلمو هلاهل سلمکردنت چیه این وسط

ساقه طلایی ۴ ساعت قبل

سلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با بی تا
بی تا از همدان ١۴ فروردين ٠٠


چت اورداپ


موهایـــم را بباف
بگذار انگشـــتانت با
"قلبـــم" گره بخورد!
من می دانــم
تو با "عشــق" آن ها را می بافــی.
maryam p r ١١ ساعت قبل

چمن11 ١١ ساعت قبل

تو مث من رویاتو می بافی..با دست من موهاتو می بافی

الناز33 ١٢ ساعت قبل

چ خوبه متنش

النازز00 ١۴ فروردين ٠٠

بی تا جون خودت بافتن موهاتو یاد بگیری بهتره

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان همدان
چت روم های شهرهای همدان
دانشجویان فنی و حرفه ای همدان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی همدان
دانشجویان علوم تجربی همدان
دانشجویان علوم انسانی همدان
دانشجویان هنر همدان
دانشجویان زبان های خارجی همدان