شبکه اجتماعی استان همدان

چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٧ ساعت قبل


چت اورداپ


انداﺧﺖ ﺧﯿﺎﻟﺖ
ﺯِ ﮐﺠﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ !....

ﺑﯿﺪﻝ_ﺩﻫﻠﻮﯼ


شب همگی بخیر
خداحافظ

یاسمین79 ٣ ساعت قبل

شب بخیر

لیدا30 ٣ ساعت قبل

*زهرا* ٧ ساعت قبل

شبت قلبانه

yasi banoo ٧ ساعت قبل

شبت آروم

reza rezaei ٧ ساعت قبل

شبت خوش یا علــی قلبانه

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٧ ساعت قبل


چت اورداپ

reza rezaei ٧ ساعت قبل

ابجی هستی نخند عه بگو ماشالله ماشالله

هستی1 ٧ ساعت قبل

reza rezaei ٧ ساعت قبل

ارفین نخند بگو ماشالله عجب سوالی پرنسس ممنونم از شما واقعا اینبار میگم حرفتون گوهری ارزشمند بود سپاس سپاس شرمندم نکنید میخوام طراح نظرسنجی های بین المللی بشم سوگند خب چرا از اون زاقارت چت روم میخوای؟بیا خودم چت روم دارم تو مگه بجز قلبانه مقایسه هم ببلدی؟

سوگند ٧ ساعت قبل

بله اون جناب سرهنگ زاقارت چَتِر اسمچندتا چت روم نداد بهم خسیس ....تا یه مقایسه ای با اینجا بکنمیع

پرنسس ٧ ساعت قبل

من.جدی.گفتم..و مخصوصا..گزینه ها جالب تر خواهند بود.. ..

reza rezaei ٧ ساعت قبل

پرنسس ممنونم از ابراز دوستی شما و همچنین از کلام و حرفای ارزشمند و گوهرنمای شما سوگند به اورداپ گفتی درپیت؟بزنم اخراجت کنند؟ پی وی من نقل و نبات هم میدن

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٨ ساعت قبل


چت اورداپ

ای لبت باده‌فروش و دل من باده‌پرست

جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست


خواجوی_کرمانی


اختصاصی قلب

به کوری چشم رضا و ارفو
reza rezaei ٧ ساعت قبل

قلبانه

سوگند ٧ ساعت قبل

میزارم با خیال موهای فرچه ایت خوش باشی

reza rezaei ٧ ساعت قبل

نه نه بعضی وقتا دست میکنم توی موهام و نوازش میکنم

سوگند ٧ ساعت قبل

چون کور هستی کله براقتو ندیدی

reza rezaei ٧ ساعت قبل

کچل نیستیم اما کوریم قلبانه

سوگند ٧ ساعت قبل

شک داشتم کور کچل باشین الن دانستم و اطمینه یافدم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان دیروز
بعضی‌ها ذاتاً و فطرتاً .........
reza rezaei ٧ ساعت قبل

چون چ چسیبده به را قلبانه

سوگند ٧ ساعت قبل

منچرا باید به دوتا کچل حسودی کنمیه

reza rezaei ٧ ساعت قبل

قلبانه چرا تو حسودی میکنی ارفین دادا

سوگند ٧ ساعت قبل

شما دوتا روج خوبی میشین

ارفین ٧ ساعت قبل

reza rezaei

reza rezaei ٧ ساعت قبل

سوگند زبونت رو ببر تو مار نیش نزنه قلبانه ارفین بزن دستو

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان دیروز


چت اورداپ


قلب تبریک‌میگم باز تونستی اعصاب من را خراب بکنیع؛ الن‌فقط‌دور شو شبت بخیر
سوگند ٨ ساعت قبل

دماق من نبوده چون دماقم سالمه

ارفین ٨ ساعت قبل

سرم خورده به دماغ تو

سوگند ٨ ساعت قبل

معلومه سرت بدجایی خورده

ارفین ١٠ ساعت قبل

اگه شما دخترا کمتر بهم فک کنین خوبم

سوگند ١٠ ساعت قبل

چطوری کاربر ارفو؟؟؟؟ بهتری؟

ارفین ١٠ ساعت قبل

به نظر من ارفین کاربریه که تو دل همه ی اعضای ارداپ جای ویژه ای داره بخصوص دخترا

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان همدان
چت روم های شهرهای همدان
دانشجویان فنی و حرفه ای همدان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی همدان
دانشجویان علوم تجربی همدان
دانشجویان علوم انسانی همدان
دانشجویان هنر همدان
دانشجویان زبان های خارجی همدان