شبکه اجتماعی استان لرستان

  چت کردن با سامان اندی
سامان اندی از لرستان ٢۶ مهر ٩٨


چت اورداپ


جمعه ها ؛
باید که فارغ شد از این شهرِ شلوغ !
دور شد از قیل و قال ...
جمعه یعنی حالِ خوش !
جمعه یعنی ؛ بی خیال ... !


#ف ....ن وسط
الناز33 ٧ ساعت قبل

جمعه یعنی حالِ خوش !

maryam.mir ٧ ساعت قبل

همیشه به خوشی و شادی

girl-kord ٨ ساعت قبل

......

زهره 21 ٨ ساعت قبل

فیتیله جمعه تعطیله ...

radan ٨ ساعت قبل

سامان اندی ٨ ساعت قبل

زهرا ممنون، لیلیوم گمراه نکن ملتو اصلا اسم شخص نیست

عضو ارشد
  چت کردن با کهمان
کهمان از لرستان ۴ شهريور ٩٨
سلام خوشگلا
جمتون جمه امشب
گفتم بینم کیه که بیشتر از همه دلش برا من تنگ شده
اعتماد بنفس نیس که خود خویش پنداری مزمن گرفتم
آسنات76 ٢۵ مهر ٩٨

سامان اندی ٢۵ مهر ٩٨

هونمی خان

کهمان ٢۵ مهر ٩٨

تازه میفهمم چقد دلتنگ اینجا هست مرسی که انقد دوسم دارید خوشگلا

لیلیوم ٣٠ شهريور ٩٨

parnya ٣٠ شهريور ٩٨

قاتل خطرناک

پینار ٣٠ شهريور ٩٨

سلام خوش اومدی!

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با صباااا
صباااا از لرستان ۴ مهر ٩٨


چت اورداپ

نرگس بانو ١٧ مهر ٩٨

خوشمان آمد

maryam p r ١٧ مهر ٩٨

برفین ١۶ مهر ٩٨

صبا جان تونستی صندوق پستی تو ی نگا بنداز عزیزم

محمد متين ۶ مهر ٩٨

**پسرکوهستان** ۶ مهر ٩٨

الناز33 ۴ مهر ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با صباااا
صباااا از لرستان ۴ مهر ٩٨


چت اورداپ

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با صباااا
صباااا از لرستان ١٠ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ

mahsa77 ٣٠ شهريور ٩٨

نسسیم ٣٠ شهريور ٩٨

دوست خوب نعمته خداروشکر میکنم ک انگشت شمار ازین دوستا دارم

مسعودآریایی ٢٩ شهريور ٩٨

آی خدا.......بی نظیره این بشر

girl-kord ٢٩ شهريور ٩٨

عمو مسعود ..........

مسعودآریایی ٢٩ شهريور ٩٨

اشکام در اومد ازخنده.

girl-kord ٢٩ شهريور ٩٨

صبااااااااااااااا......پسرررررر کوردددد؟؟؟؟....... [.girl ینی چی .......... ..........

عضو قدیمی سایت
اعضای برتر استان لرستان
چت روم های شهرهای لرستان
دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی لرستان
دانشجویان علوم تجربی لرستان
دانشجویان علوم انسانی لرستان
دانشجویان هنر لرستان
دانشجویان زبان های خارجی لرستان