شبکه اجتماعی استان لرستان

چت کردن با مستی44
مستی44 از لرستان دیروز
پینوکیو اگه الان بود
شاخ در مي آورد
این روزها, دروغا بیشتر شده
ولي دماغ ها زيباتر ...
مستی44 ١ ساعت قبل

grand mother ۴ ساعت قبل

مستاجرخداا ۴ ساعت قبل

banoo_18 ۵ ساعت قبل

شایسته79 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با محی1234
محی1234 از لرستان ٢ ساعت قبل

بابام اومده تو اتاقم نشسته رو تختم ببینه چیکار میکنم ...
الان دو ساعته دارم زندگی نامه ی دکتر شریعتی رو میخونم :|
اگه بدونین چه انسان بزرگی بوده !!!
grand mother ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با محی1234
محی1234 از لرستان ٢ ساعت قبل
ازدواج نکنید اما
اگر خدای نکرده ازدواج کردید
واسه زناتون ماشین ظرف شویی نخرید
از نعمت بغل کردنشون موقع ظرف شستن محروم میشید !
محی1234 ٢ ساعت قبل

آسمونت خو رو زن بها

سامان اندی ٢ ساعت قبل

آی گفتی تق دریت نوه هواییم کردی چی بکن!!

grand mother ٢ ساعت قبل

به نظرم اولش احساسی بود اما بیشتر خنده ام گرفت

محی1234 ٢ ساعت قبل

خب منم گفتم بخندی

لیانا1727 ٢ ساعت قبل

grand mother ٢ ساعت قبل

ببخشید خنده ام گرفته

عضو چت اورداپ
چت کردن با محی1234
محی1234 از لرستان ٢ ساعت قبل
ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ
ﻣﯿﮕﻢ : ﺑﻠﻪ!
ﻣﯿﮕﻪ :ﺣﻤﻮﻣﯽ؟
ﻣﯿﮕﻢ : ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﺪﻧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ!
ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺭ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ…
ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﯾﺒﺮﻭ
ﻻﯾﻨﺖ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ
ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﯼ
grand mother ٢ ساعت قبل

سامان اندی ٢ ساعت قبل

لیانا1727 ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با محی1234
محی1234 از لرستان ٢ ساعت قبل

دوستان سفر میرید مموری کارت گوشیتونو توی کامپیوتر خالی کنین !

اینستاگرام درایو D نیست که !!! والا به خدا
grand mother ٢ ساعت قبل

موافقم

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان لرستان
چت روم های شهرهای لرستان
دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی لرستان
دانشجویان علوم تجربی لرستان
دانشجویان علوم انسانی لرستان
دانشجویان هنر لرستان
دانشجویان زبان های خارجی لرستان