شبکه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

چت کردن با عابد111
عابد111 از سیستان و بلوچستان ١۴ دقیقه قبل
صبخیر من رفتم سحری بخورم هر چن روزه نمگیرم ولی خب دورهمی با خانوادم بد نیس
یاسمین79 ١٢ دقیقه قبل

نوش جان

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
عابد111 از سیستان و بلوچستان ۵۶ دقیقه قبل


چت اورداپ

یاسمین79 ١٩ دقیقه قبل

مهسا 29 ٢١ دقیقه قبل

عابد من اسنپ میگیرم میام ... راحته که

maryam p r ٢١ دقیقه قبل

منکه منظورتونو از اون قسمت کامنت جنبه نگرفتم مهسایی گوشی من چسماش سنگین تره ۶ در صد

عابد111 ٢٣ دقیقه قبل

چطوری با گوشی میایین برام خیلی سخته با موبایل بیام

مهسا 29 ٢۵ دقیقه قبل

عابد اره دقیقا....پروا گوشیم شارژ نداره فک کنم خوابش میاد داره نفسای اخرشو میکشه ... شد 9 درصد

maryam p r ٢٨ دقیقه قبل

بازم بوگوووو خوابم نمیبره

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
عابد111 از سیستان و بلوچستان ۴٢ دقیقه قبل


چت اورداپ

مهسا 29 ٢٢ دقیقه قبل

پروا عشقم تو روحت نمیدونستم تو اطلاعات عمومیتو از توی کارتونو در میاری یه جوری گفتی برو مطالعه کن فک کردم الان چند ردیف کتابو اسم میبری

maryam p r ٢۵ دقیقه قبل

یادم نمیاد کدوم کارتون بود به کوسه میگفت خوسه تو هم بگو خوسه

مهسا 29 ٢٩ دقیقه قبل

والا بجان همین عابدو طی این چندسالی که مطالعه کردم موجودی به اسم خوسه به گوشم نرسیده

maryam p r ٣١ دقیقه قبل

یکم مطالعه کن خووو جفتش یکیه دیگه

مهسا 29 ٣۴ دقیقه قبل

کوسه رو نمیدونم ولی صد در هزار خوسه نداره پروا مطمئنم

maryam p r ۴٠ دقیقه قبل

بری شنا البته نمیدونم خوسه داره یا نه

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
عابد111 از سیستان و بلوچستان ۴۵ دقیقه قبل


چت اورداپ

مهسا 29 ۴١ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
عابد111 از سیستان و بلوچستان ۴۴ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان سیستان و بلوچستان
چت روم های شهرهای سیستان و بلوچستان
دانشجویان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم تجربی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم انسانی سیستان و بلوچستان
دانشجویان هنر سیستان و بلوچستان
دانشجویان زبان های خارجی سیستان و بلوچستان