شبکه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

چت کردن با سورن111
چون پرنده اگر لرزيدم ، زير باران اگر ترسيدم
وحشتم را به تو بخشيدم ، سقوطم را به چشم ديدم
تا فهميدم چه دلشکن بود.
اين راه من بود. اين راه من بود
اين راه من بود. اين راه من بود.

صد آه اگر کشيدم ، سايه اي را سر نبريدم
يک بار اگر بوسيدي ، من هزاران بار بوسيدم

صد آه اگر کشيدم ، سايه اي را سر نبريدم
يک بار اگر بوسيدي ، من هزاران بار بوسيدم

زخم چين پيرهن ، هديه دوست وقت رفتن بود
هرگز برنگشتم .
اين راه من بود.اين راه من بود.
اين راه من بود. اين راه من بود.

رفتن ، بردن و باختن ، عشق ورزيدن ، سوختن و ساختن
ديروز ، ديروز من ، راه دشوار مرد افکن بود
راه رفته من ، راه خوب بهتر شدن بود. راه قد کشيدن
اين راه من بود اين راه من بود

در هم بودم. بر هم بودم . اما خود خودم بودم.
در هم بودم .بر هم بودم . اما خود خودم بودم.
ساده بودم . شبنم بودم. زخم گل را مرهم بودم.
کارم از نو سر زدن بود.
اين راه من بود اين راه من بود
اين راه من بود اين راه من بود

صد آه اگر کشيدم سايه اي را سر نبريدم
يک بار اگر بوسيدي من هزاران بار بوسيدم
صد آه اگر کشيدم ، سايه اي را سر نبريدم
يک بار اگر بوسيدي ، من هزاران بار بوسيدم
زخم چين پيرهن ، هديه دوست وقت رفتن بود
هرگز برنگشتم .
اين راه من بود اين راه من بود
اين راه من بود اين راه من بود

grand mother ١٨ ساعت قبل

سورن خوش اومدی نقاش سایت دلمون برات تنگ شده بود

بانوی دی ١٩ ساعت قبل

این راه من بود این راه من بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
دریغ از ی پست درس و حسابی
مهسا 29 دیروز

چه توقعاتی داری عابدو

nafas 6 دیروز

عابد جان تو بذار عسیسمممممم

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
سهام عدالت چی شد
parnya دیروز

تو جیب منه دلم نمیخواد بدم

hana110 دیروز

انتخابات بعدی

nafas 6 دیروز

هههه نمیدن اقا گولتون زدن

عضو چت اورداپ
چت کردن با عابد111
ای روزگار پشمالو
باران099 دیروز

کچل زنته زشت

علی آقای بارانی دیروز

ای باران کچل

باران099 دیروز

ای روز گار بدون مو

nafas 6 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با tootia
خدایا......
به امیدخودت نه بنده های بی خودت....................
ستاره ss دیروز

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان سیستان و بلوچستان
چت روم های شهرهای سیستان و بلوچستان
دانشجویان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم تجربی سیستان و بلوچستان
دانشجویان علوم انسانی سیستان و بلوچستان
دانشجویان هنر سیستان و بلوچستان
دانشجویان زبان های خارجی سیستان و بلوچستان