شبکه اجتماعی استان زنجان

چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٢٠ تير ٩٧


چت اورداپ


رنج فراق هست و امید وصال نیست
این هست و نیست کاش که زیر و زبر شود

یااسین دیروز

آوا بغض عشق یاسی بانو

yasi banoo ٢٢ تير ٩٧

boghz eshgh ٢١ تير ٩٧

دگـر عادت شـده ایـن غـم ...

آوای بهار ٢١ تير ٩٧

سبک پستاتو تقریبا دیگه میشناسم

یااسین ٢١ تير ٩٧

پینار زهره پرنیا

parnya ٢٠ تير ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ٣ تير ٩٧
شقایق درد من یکی دوتا نیست
اخه درد من از بیگانه ها نیست
yeganam ٢١ تير ٩٧

pinar90 ٢١ تير ٩٧

سلطان مسعود ٩ تير ٩٧

مردی به اینکه عشق ده زن بوده باشے نیست» مردانِ قدرتمند ،تنها «یک نفر»  دارند! » ترجیح دادم لحن پُرسوزم بفهماند »کبریت های بی خطر خیلے خطر دارند! » بهتـر! فرشته نیستم ، انسانِ بے بالـم »چون ساده ترکت میکنند آنان که پَر دارند» میخواهمت دیوانهجان!میخواهمت ایکاش» نادوستانم_از_سرِ_تو_دست_بردارند.

کامی سیتی ٩ تير ٩٧

yasi banoo ٨ تير ٩٧

ولبت خندون

الناز33 ٣ تير ٩٧

دلت شاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٢٨ خرداد ٩٧


چت اورداپ


دیگر این ابر بهاری جان باریدن ندارد
این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد
یااسین ١٩ تير ٩٧

دوستان گل

**پسرکوهستان** ١٨ تير ٩٧

آوای بهار ١٨ تير ٩٧

اشک چشام شده بارون بهار...دیگراما اوبه من رشک میبرد

yeganam ١٨ تير ٩٧

yasi banoo ١٨ تير ٩٧

علی شاهکار ١۴ تير ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ١۵ تير ٩٧


چت اورداپ


خدایا، خوش به حالت …!
در آن بالا نشستی،
نه عزیزی از دست دادی
نه منتظر آمدن کسی هستی‌،
و نه غم از دست دادن کسی دلت را آشوب میکند،
خدایا، تو را چه کسی در آغوش میگیرد که اینگونه آرامی…؟
یااسین ١٧ تير ٩٧

پسر کوهستان صبا

صبا مشهد ١٧ تير ٩٧

**پسرکوهستان** ١٧ تير ٩٧

یااسین ١٧ تير ٩٧

یگانه

yeganam ١۶ تير ٩٧

یااسین ١۵ تير ٩٧

آوا پینار

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ١۴ تير ٩٧


چت اورداپ


پیشِ من کامِ رقیب از لعلِ خندان می‌دهد
از یکی جان می‌ستاند؛
بر یکی جان می‌دهد....
شقایق99 ١۶ تير ٩٧

پدرم گاه صدا میزدندم شعر سپید....بسکه آشفته و رنجور و به هم ریخته ام....

یااسین ١۶ تير ٩٧

یگانه الناز ارمین

ارمین جووونم ١۶ تير ٩٧

الناز33 ١۶ تير ٩٧

yeganam ١۶ تير ٩٧

یااسین ١۵ تير ٩٧

ممنونم ازت

عضو ارشد
اعضای برتر استان زنجان
چت روم های شهرهای زنجان
دانشجویان فنی و حرفه ای زنجان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی زنجان
دانشجویان علوم تجربی زنجان
دانشجویان علوم انسانی زنجان
دانشجویان هنر زنجان
دانشجویان زبان های خارجی زنجان