شبکه اجتماعی استان زنجان

چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٢٠ مرداد ٩۶


چت اورداپ


میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
...
این بود زندگی؟
رضا210 ٩ ساعت قبل

متن رو زیاد قبول ندارم . چون هدف از خلقت وزندگی در این سرا مشخصه . اما تصویر لایک ღ✔

لوسی دیروز

یااسین ٢٢ مرداد ٩۶

دوستان

احسان وروجک ٢٢ مرداد ٩۶

اغا این تصویر دومی و سومی... (از چپ) چرا نمیرسن خو. خسته شدیم

maryam p r ٢٢ مرداد ٩۶

یااسین ٢١ مرداد ٩۶

نفس آتیه

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٢ مرداد ٩۶


چت اورداپ


دگر درمان دردش دیر شد دل
لیدا30 ١٣ ساعت قبل

لوسی ١٣ ساعت قبل

hana110 ١٣ ساعت قبل

maryam p r ١٣ ساعت قبل

پاتریس ١٧ مرداد ٩۶

هنوز دیر نشد دل

parnya ١٧ مرداد ٩۶

داداشی گلم

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ۵ مرداد ٩۶


چت اورداپ


پنجشنبه ها سر مزارم در باد خیرات کن موهای خرمایی ات را...
لوسی دیروز

الناز33 ٢٠ مرداد ٩۶

المیرا7475 ٢٠ مرداد ٩۶

یااسین ٢٠ مرداد ٩۶

دوستان

سامان اندی ٢٠ مرداد ٩۶

هستی1 ٢٠ مرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ١٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی
بشنــود یـک نفـر از نــامــزدش دل بــرده

مثـل یــک افـسر تحقـیق شـرافـتـمـنـدی
کـه بـه پـرونده ی جـرم پسرش بـرخورده

خسته ام مثل پسر بچه که درجای شلوغ
بین دعوای پـدر مـادر خود گـم شده است

خستـه مثل زن راضـی شده به مهر طلاق
که پس از بخت بدش سوژه ی مردم شده است

خسته مثـل پـدری کـه پسر معتـادش
غـرق در درد خمـاری شـده فـریـاد زده

مثل یک پیرزنی که شده سرباز عروس
پسـرش پیـش زنـش بـر سر او داد زده

خسته ام مثـل زنی حامله که ماه نهم
دکترش گفته به درد سرطان مشکوک است

مثل مردی که قسم خورده خیانت نکند
زنش اما به قسم خوردن آن مشکوک است

خسته مثل پدری گوشه ی آسایشگاه
کـه کسـی غیـر پـرستار سراغش نرود

خستـه ام بیشتر از پیـر زنـی تنهـا کـه
عیـد باشد نـوه اش سمت اتاقش نرود

خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید
غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است

شـده ام مثل مریضی که پس از قطع امید
در پی معجزه ای راهی مشهد شده است
لوسی دیروز

naghme دیروز

خسته نباشی داداش

یااسین دیروز

دوستان

لوسی دیروز

لیلی 19 دیروز

hana110 دیروز

عضو ارشد
چت کردن با یااسین
یااسین از زنجان ٢٢ مرداد ٩۶


چت اورداپ


گفتی بخند، گریه بماند برای بعد
در من چه اشکها که پس انداز می شود
عابد111 ٢۴ مرداد ٩۶

اینا هموطنان شما هستن هر وقت غرور ملیتون غنچه واکرد یادی از اینا کافیست تا ب حقارتمون پی ببرین

مهسا77 ٢٣ مرداد ٩۶

....Perfect....

asal24 ٢٣ مرداد ٩۶

داداش یاسین

یااسین ٢٣ مرداد ٩۶

آوا پینار مریم

maryam p r ٢٣ مرداد ٩۶

pinar90 ٢٣ مرداد ٩۶

عضو ارشد
اعضای برتر استان زنجان
چت روم های شهرهای زنجان
دانشجویان فنی و حرفه ای زنجان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی زنجان
دانشجویان علوم تجربی زنجان
دانشجویان علوم انسانی زنجان
دانشجویان هنر زنجان
دانشجویان زبان های خارجی زنجان