شبکه اجتماعی استان خوزستان

چت کردن با من یزدان
سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست
محمد@ ٢٠ ساعت قبل

0afshin0 ٢١ ساعت قبل

هستی19 ٢١ ساعت قبل

امیرپاشا دیروز

قصه عشق انسان بودن ماست

سلطان مسعود دیروز

انسانم آرزوست

عضو ارشد
چت کردن با یاس من
یاس من از خوزستان ٢٠ شهريور ٩٧


چت اورداپ
سلام بر محرم

سلام بر پرچم و علم

سلام بر شعر محتشم
فامیل نسبتا دور ٢۵ آبان ٩٧

ماشاا...

grand mother ٢۵ آبان ٩٧

ماشاا....

محمد@ ٢۵ آبان ٩٧

ای جان یاسمنگولاا عین خودت زشته

_ارسلان_ ٢۵ آبان ٩٧

احمق دوس داشتنی..مثه مامانشه احمقه

3پیده ٢٠ آبان ٩٧

الهی.....

نرگس23 ٨ مهر ٩٧

ماشالا.....

عضو ارشد
چت کردن با یاس من
یاس من از خوزستان ١٨ مرداد ٩٧


چت اورداپچهار ماهگی آقا محمدآیین،قشنگ مامان با وجودت این چهارماه چه زود گذشت
grand mother ٢۵ آبان ٩٧

خداحفظش کنه

gandomi ٢۵ آبان ٩٧

آخی نازی

محمد@ ٢۵ آبان ٩٧

آب انار ٢۵ آبان ٩٧

بیا دیگه لب شتری بیریخت

آوای بهار ۴ شهريور ٩٧

**پسرکوهستان** ١ شهريور ٩٧

حجت خنده چرا؟

عضو ارشد
چت کردن با یاس من
یاس من از خوزستان ١٨ شهريور ٩٧


چت اورداپ5 ماهگیت مبارک فندق مامان
محمد@ ٢۵ آبان ٩٧

خدا حفظش کنه ابجی گلم

شیانا ١٨ آبان ٩٧

خداحفظشون کنه زیر سایه پدر و مادرشون

سوگند ١٨ آبان ٩٧

موش بخورتت فنچو

آدامس خرسی ١٨ آبان ٩٧

ای جان

سلطان مسعود ١٨ آبان ٩٧

خداحفظش کنه،آمیییییییین

3پیده ١٨ آبان ٩٧

اوخی الهیییی

عضو ارشد
چت کردن با aida15
aida15 از خوزستان ٢۴ آبان ٩٧
3پیده ٢۴ آبان ٩٧

محمد@ ٢۴ آبان ٩٧

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان خوزستان
چت روم های شهرهای خوزستان
دانشجویان فنی و حرفه ای خوزستان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی خوزستان
دانشجویان علوم تجربی خوزستان
دانشجویان علوم انسانی خوزستان
دانشجویان هنر خوزستان
دانشجویان زبان های خارجی خوزستان