شبکه اجتماعی استان خراسان رضوی

چت کردن با ساقی051
ساقی051 از خراسان رضوی ٣ ساعت قبل


چت اورداپ


گر مرا حاکم کنند ..... بر شهر عشق
روی هر دروازه ای ، لوح محبت میزنم

بهر هر دل.......... دلبرم باشد یکی
مهر باطل روی هر ،نوع خیانت میزنم

سخت میگردم.....همه بازار شهر
تاجران بی وفایی را،به زندان میکنم

بی نقاب آیند همه....در شهر من
با نقاب هرکس ببینم ، چهره ویران میکنم

گرگها در جای خود.....بره اهو جای خود
گر روند در جلد هم ، والله رسوا میکنم

عاشقان رامیدهم........فرمان برحکم وفا
بی وفایان را ز شهر،حتما گریزان میکنم

با عدالت میزنم......تکیه به تخت حاکمی
باعث بد نامی عشق را پریشان میکنم
maryam.mir ٢ ساعت قبل

متن قشنگی هس....گل گل

tannaz19 ٢ ساعت قبل

برفین ٣ ساعت قبل

بهروز میگما ادم عکسش بده میتونی اینطوری طراحی کنی یانه

عضو چت اورداپ
چت کردن با رز وحشی
رز وحشی از خراسان رضوی ١۴ آبان ٩٨
آنتونی رابینز:

افکاری که انتخاب می کنیم، میزان احساس خوشبختی و بدبختی ما را تعیین می کنند.
چنار ٢۴ آبان ٩٨

man-utd ٢۴ آبان ٩٨

الناز33 ١۵ آبان ٩٨

دقیقا

پینار ١۴ آبان ٩٨

شاید

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی آقای بارانی
بایک ژاپنی چت میکردم ازش پرسیدم! شماکه نفت نداری!چرا وزیر نفت دارید؟! گفت شماکه رفاه ندارید چرا وزیر رفاه دارید؟؟ هیچ دیگه تصمیم گرفتم تو امور کشورها دخالت نکنم
♥وحید♥ ٢۴ آبان ٩٨

مسعودآریایی ٢۴ آبان ٩٨

ولایت زنده باشد.......ما ب درک رفتیم..مهم نی

عضو چت اورداپ
چت کردن با رز وحشی
رز وحشی از خراسان رضوی ١١ آبان ٩٨
نبود.

برم؟
man-utd ٢۴ آبان ٩٨

سوگند ١١ آبان ٩٨

کامی سیتی ١١ آبان ٩٨

دقیقا کی

**پسرکوهستان** ١١ آبان ٩٨

راحت باش

عضو چت اورداپ
چت کردن با رز وحشی
رز وحشی از خراسان رضوی ١۴ آبان ٩٨


چت اورداپ

man-utd ٢۴ آبان ٩٨

الناز33 ١۵ آبان ٩٨

واقعیت هست

**هدیه** ١۴ آبان ٩٨

تو این اوضاع اقتصادی کی بچه میاره تا بچه ی بچش نازا باشه

**ستاره** ١۴ آبان ٩٨

عجب...

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان خراسان رضوی
چت روم های شهرهای خراسان رضوی
دانشجویان فنی و حرفه ای خراسان رضوی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی خراسان رضوی
دانشجویان علوم تجربی خراسان رضوی
دانشجویان علوم انسانی خراسان رضوی
دانشجویان هنر خراسان رضوی
دانشجویان زبان های خارجی خراسان رضوی