شبکه اجتماعی استان خراسان جنوبی

چت کردن با حسینhossen
حسینhossen از خراسان جنوبی ١٨ ساعت قبل


چت اورداپ

پاتریس ١٨ ساعت قبل

خوبه تنهایی نه همیشه

مهسا77 ١٨ ساعت قبل

اخی....

الناز33 ١٨ ساعت قبل

تنهایی بعضی وقتا خیلی خوبه

عضو چت اورداپ
چت کردن با حسینhossen
حسینhossen از خراسان جنوبی ١٩ ساعت قبل
قلبم بی تابانه بهانه ی کسی را میکند که بار سفر بسته و رفته است.

رفته و چقدر زود از یاد برده که

نگاهی بی صبرانه منتظر نگاه های اوست

که چقدر آغوشی تشنه ی بغل های اوست

و این قلب دیوانه ی من باید رنج بکشد و

صبوری کند.

تا از یاد ببرد صاحبش را.

تا عشقی که سراسر وجودش را به لرزه می انداخت را فراموش کند.

و فراموش کند که روزی کسی بود

که برایش زندگی بود.
عضو چت اورداپ
چت کردن با حسینhossen
حسینhossen از خراسان جنوبی ٢٠ ساعت قبل


چت اورداپ

maryam p r ١٩ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با حسینhossen
حسینhossen از خراسان جنوبی ٢٢ ساعت قبل
تازگیها
باد شده ام
سمت هر کس که میروم
دور میشود...
اژده ها ٢٢ ساعت قبل

تفــــــــــــــــــــــــــ به این شامس

فشفشه1 ٢٢ ساعت قبل

گردباد است

hana110 ٢٢ ساعت قبل

باد نیستااا این طوفانه

عضو چت اورداپ
چت کردن با حسینhossen
حسینhossen از خراسان جنوبی ٢٢ ساعت قبل
شايد قشنگ ترين ديالوگ دنيا
انجاست که ...

پدر ژپتو به پينو کيو گفت:
پينو کيو
چوبـــے بمان
آدمها سنگــے اند
دنيايشان قشنگ نيست..
الناز33 ٢٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان خراسان جنوبی
چت روم های شهرهای خراسان جنوبی
دانشجویان فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی خراسان جنوبی
دانشجویان علوم تجربی خراسان جنوبی
دانشجویان علوم انسانی خراسان جنوبی
دانشجویان هنر خراسان جنوبی
دانشجویان زبان های خارجی خراسان جنوبی