شبکه اجتماعی استان خراسان جنوبی

چت کردن با حسینhossen
حسینhossen از خراسان جنوبی ١۶ بهمن ٩٧
از مجازی آموخته ام

همیشه فعال ترین آدم ها

تنهاترین آدم ها هستند ..
ارفین ١۶ بهمن ٩٧

یاسمین79 ١۶ بهمن ٩٧

لیلیوم ١۶ بهمن ٩٧

ن والا من منتظرم کلاس امیر علی تموم شه بعدا کلی باید باهاش کار کنم

**پسرکوهستان** ١۶ بهمن ٩٧

اینا باور ندارم

خزان بوشهر ١۶ بهمن ٩٧

من بیکار ترین هستم

عضو چت اورداپ
چت کردن با amir24
amir24 از خراسان جنوبی ١۶ بهمن ٩٧


چت اورداپ


وقتی به ظرف تفلون مامانم قاشق میزنم )
حانیه 79 ١۶ بهمن ٩٧

سعی کن دگ نزنی

3پیده ١۶ بهمن ٩٧

مهسا 29 ١۶ بهمن ٩٧

علیرضا99 ١۶ بهمن ٩٧

شایسته 80 ١۶ بهمن ٩٧

ارفین ١۶ بهمن ٩٧

̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰ ̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇̰͇

عضو چت اورداپ
چت کردن با amir24
amir24 از خراسان جنوبی ١۶ بهمن ٩٧
وقتی دیدم قیمت ی کاکتوس
از ی رز هلندی بیشتره
فهمیدم خیلی چیزا به قیافه ربطی نداره ..!
یااسین ١۶ بهمن ٩٧

لیدا30 ١۶ بهمن ٩٧

بععله

علی شاهکار ١۶ بهمن ٩٧

ارفین ١۶ بهمن ٩٧

3پیده ١۶ بهمن ٩٧

لایــــــــــــــــــــــــــــــک

عضو چت اورداپ
چت کردن با amir24
amir24 از خراسان جنوبی ١۶ بهمن ٩٧
‏هی رفیق ... اگه میدونستی آدما تو شبانه روز چند دقیقه فکر میکنند ، اصلا نگران ِ این نبودی که در مورد ِ تو چه فکری میکنند..
ارفین ١۶ بهمن ٩٧

علی شاهکار ١۶ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با amir24
amir24 از خراسان جنوبی ١۶ بهمن ٩٧


چت اورداپ

زنگ تفریح، ی گاز ساندویچ سوسیس، یه قولوپ نوشابه شیشه ای چقد میچسبید
عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان خراسان جنوبی
چت روم های شهرهای خراسان جنوبی
دانشجویان فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی خراسان جنوبی
دانشجویان علوم تجربی خراسان جنوبی
دانشجویان علوم انسانی خراسان جنوبی
دانشجویان هنر خراسان جنوبی
دانشجویان زبان های خارجی خراسان جنوبی