شبکه اجتماعی استان تهران

چت کردن با ارمین جووونم
یکی از محبوب ترین
عبادت ها
آزار نرساندن
ب دیگران است
مهدیسا19 ١٣ دقیقه قبل

آرین0530 ٧ دي ٩۵

بانوی دی ٧ دي ٩۵

asal24 ٧ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با asal24
asal24 از تهران ١١ ساعت قبل


چت اورداپ


اونے ڪہ روت " غیــرت " نـداره

روشــن فــڪــر نـــیـــســـت

تــو بـــراش مهــم نیستـــی

ایــنو بــــفــهــــم...
فاطمه123 ٨ ساعت قبل

a l i r e z a ١١ ساعت قبل

asal24 ١١ ساعت قبل

ممنون عزیزم همچنین خودت

naghme ١١ ساعت قبل

موفق باشی ابجی

asal24 ١١ ساعت قبل

ممنونمممممم گل تقدیم حضورتون نغمه اجی پی امتو ندیدم عزیزم اره خانومی تا الان درگیر بودم الان دوباره میرم ادامه ی درس

هستی19 ١١ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با ياسر2000
ياسر2000 از تهران ١٠ ساعت قبل

گروه چت عشقولیا
پینار ١٠ ساعت قبل

سلام... فکر نمی کنم این کار درستی باشه

ياسر2000 ١٠ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با asal24
asal24 از تهران ١١ ساعت قبل
پرنیای عمه سلامممممممممم
پینار ١٠ ساعت قبل

parnya ١١ ساعت قبل

سلام عمه سلام نغمه

naghme ١١ ساعت قبل

a l i r e z a ١١ ساعت قبل

سلام عسلک

naghme ١١ ساعت قبل

سلام پرنیووو

عضو ارشد
چت کردن با ریحانه3333
ریحانه3333 از تهران ٢۵ دي ٩۵


چت اورداپ

محمد ونگر ١١ ساعت قبل

درسته. عشق واقعی همان الله. ولی گاهی کسی ما رو به الله نزدیکتر میکنه واین با عشق به خدا تضادی نداره

سرباز888 ١١ ساعت قبل

عشق یعنی پروردگار

محمد ونگر ١١ ساعت قبل

من هنوز رسم عاشقی نمیدانم

المیرا-77 ٢۵ دي ٩۵

آیت ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان تهران
چت روم های شهرهای تهران
دانشجویان فنی و حرفه ای تهران
دانشجویان علوم ریاضی و فنی تهران
دانشجویان علوم تجربی تهران
دانشجویان علوم انسانی تهران
دانشجویان هنر تهران
دانشجویان زبان های خارجی تهران