شبکه اجتماعی استان تهران

چت کردن با بنی آدم
بنی آدم از تهران ١ ساعت قبل
سلام ودرودبرتمام گرسنه ها .........................
غذای امروز بعدازدوماه چلوکباب وجوجه


چت اورداپ


چت اورداپ


بنی آدم ٢۵ دقیقه قبل

پایلوت ٢۵ دقیقه قبل

این چه کاریه بنی آدم،ظهر شده،گشنمه بعد تو اومدی اینو گذاشتی؟میخوای عمتو مورد عنایت قرار بدی؟

بنی آدم ۵٢ دقیقه قبل

همرنگ غروب ١ ساعت قبل

من سه روزه قذا نخوردم یزیــــــــــــــــــــــد

بنی آدم ١ ساعت قبل

آخ منم خودم گرسنه ام شده

عضو چت اورداپ
چت کردن با asal24
asal24 از تهران ۶ ساعت قبل


چت اورداپ


آخیییییییششش...
عجب خوابی کردم
روز بخیر ملت... گللللللللل تقدیم وجود نازنینتون
مریم چالوس ٣ ساعت قبل

سلام عسل جان صبحت بخیر

sam26 ٣ ساعت قبل

محمدرضا یزد ٣ ساعت قبل

mostafa.h ۴ ساعت قبل

asal24 ۴ ساعت قبل

گلللللللللللللللل

سورن111 ۶ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با asal24
asal24 از تهران ۵ ساعت قبل


چت اورداپ


هر بار که برای خرید می رفت
کلی تخفیف می گرفت.
می گفتː تو خرید بلد نیستی!
یه بار با من بیا
برات یه تخفیف حسابی می گیرم.

آن روز با فروشنده جوان٬با ناز و کرشمه از هر دری حرف زد وخندید.
نیم ساعت بعد ,پس از
فروش حیا و نجابتش توانست  مانتو را با ده هزار تومان تخفیف بخرد...
استشمام رایحه تو لیاقت می خواهد بانو ٬ نگاه های هرزه مانند علف هرز جلوی رشد گل وجودت را می گیرند...
asal24 ۴ ساعت قبل

گل تقدیمتون

محمدرضا یزد ۵ ساعت قبل

احسان وروجک ۵ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با ابتین22
ابتین22 از تهران ۴ ساعت قبل
تقدیم به عشق عزیزم حیاط خانه ی ما تنهاست
کسی به فکر گل ها نیست ،کسی به فکر ماهی ها نیست ،کسی نمی خواهد باور کند که باغچه دارد می میرد . که قلب باغچه زیر آفتاب ورم کرده است . که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می گردد و حس باغچه انگار چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است .
حیاط خانه ی ما تنهاست
حیاط خانه ی ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه میکشد و حوض خانه ما خالی است .
ستاره های کوچک بی تجربه ، از ارتفاع درختان به خاک می افتند و از میان پنجره های پریده رنگ از خانه ماهی ها ، شب ها صدای سرفه می آید .
حیاط خانه ی ما تنهاست
mostafa.h ۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با ریحانه3333
ریحانه3333 از تهران ۴ ساعت قبل

دلم ميخواهد
کلي قربون صدقه ات بروم

و بعد تو
نگاهم کني و بگويي همه اينها براي من است
و بگويم
به سرم زده عاشقت شوم
تو بگوي
سر عاشقان سلامت
محمدرضا یزد ۴ ساعت قبل

پروانه، بی پروا، به آتش ميزند. ما، بی شهامتِ پروانگی، انديشه هزاران آری و نه در سر، پروا داريم از عشق و فقط دوستدار نقش آتشيم. نام پروانه را، حتما، يک شاعر، بر او نهاده است: پروا، نه!

mostafa.h ۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان تهران
چت روم های شهرهای تهران
دانشجویان فنی و حرفه ای تهران
دانشجویان علوم ریاضی و فنی تهران
دانشجویان علوم تجربی تهران
دانشجویان علوم انسانی تهران
دانشجویان هنر تهران
دانشجویان زبان های خارجی تهران