شبکه اجتماعی استان تهران

چت کردن با کوارک
کوارک از تهران ١ ساعت قبل
من اگه حرفی زدم به کسی برخورد شما ببخشید و فراموش کنید حرفم کلی بود شاید همزمان شده باشه با پست یه عده از کاربرا .
بعضی از بهترین دوستا یا حتی نزدیکان منم همچین اخلاقایی تو شوخیا داشتن و من خیلی بدم میومد و بهشونم تذکر می دادم ولی بی فایده بود .
کلاً اینو بگم که زیاد جدی نبود این ماجرای پست قبلیم .
علی آقای بارانی ٣۴ دقیقه قبل

شما کلا خودت واسه ما جدی نیستی چه رسد به حرفات... هرچی دلت خاست بگو داداش ما اهمیت به خودت نمیدیم چه رسد به گفتارت یا رفتارت

کوارک ۵٧ دقیقه قبل

sattar ١ ساعت قبل

پینار ١ ساعت قبل

جواطی ١ ساعت قبل

ای ول اقا جواد

عضو ارشد
چت کردن با شایان 123
شایان 123 از تهران ١۶ مرداد ٩٧


چت اورداپ


محمدرضاا ٢ ساعت قبل

کنار سقاخونه میدان عزرائیل بیا من اونجا واستادم

میهمان 123 ٢ ساعت قبل

شما کدوم طرف جهنمی؟

محمدرضاا ٢ ساعت قبل

گیرت سردی گرمی اتیش جهنمه بیا برو ببین سرده یا گرمه طرفای من سرده

میهمان 123 ٢ ساعت قبل

آقا محمدرضا آتش جهنم سرد شده؟

محمدرضاا ٣ ساعت قبل

از آتش سرد جهنم چه باک وقتی دلم به آتش چشمت هلاک من بادلیل سادگی به چاه رفته ام از خنده های مردم سنگدل چه باک

الناز33 ١٧ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایان 123
شایان 123 از تهران ٢۵ اسفند ٩۶


چت اورداپچه کسی گفت که خواب ابدی فاجعه است
که در آغوش تو خوابیدن و مردن عشق است...
محمدرضاا ٣ ساعت قبل

مرا عاشقانه به دیدارت دعوت کردی لب از تو نمی ستانم تا بردباری روا داری

الناز33 ٩ خرداد ٩٧

نفس اورداپ ٢٩ ارديبهشت ٩٧

شایان 123 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

پسرک بانو آوا حدیث

حدیث ناناز ٢٧ ارديبهشت ٩٧

آوااااای بهار ٢٧ ارديبهشت ٩٧

مگرنشنیدی ان دانای پیری ..بگفتاسالهاخفتن به اجبارر..بیا اندک زبیداری بگوییم....من و تو درمیان غفلت شهر...من و توپرزنیم این سو آن سو..همه خفته توگویی مرده بی روح...

عضو چت اورداپ
چت کردن با mahyar977
mahyar977 از تهران ٣ ساعت قبل
بهنام بانی به نام هنوز دوست دارم

https://www.seda-baran.com/18409-behnam-bani-hanooz-doset-daram/
عضو چت اورداپ
چت کردن با شایان 123
شایان 123 از تهران ٢۶ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپتقدیم به خودش
محمدرضاا ٣ ساعت قبل

کدام واژه سرایم که عاشقانه شوی؟ کدام لحظه برویم که بی بهانه شوی؟ هزار مرهم دوران یکی دوا نکند کدام آیه بگویم که بی کرانه شوی؟

banoo_18 ١٧ مرداد ٩٧

مجيد بي باک ١٣ مرداد ٩٧

کامی سیتی ١٣ مرداد ٩٧

elena7 ٣١ خرداد ٩٧

nafas 6 ٣١ خرداد ٩٧

وای چرا یادم نباشه؟! اودارو شکر که نیستن وگرنه من باید کتکشو میخوردم عع دختره دیگه مویی واسم نمونده بود

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان تهران
چت روم های شهرهای تهران
دانشجویان فنی و حرفه ای تهران
دانشجویان علوم ریاضی و فنی تهران
دانشجویان علوم تجربی تهران
دانشجویان علوم انسانی تهران
دانشجویان هنر تهران
دانشجویان زبان های خارجی تهران