شبکه اجتماعی استان البرز

چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٢۴ بهمن ٩۶
چشمهايت را به من بسپار ...

تيله بازي را خووب بلدم !
ali دیروز

میخوایی با چشماش تیله بازی کنی

yeganam دیروز

ابجی نرگس کجایی ناپیدایی

پینار ٢۶ مرداد ٩٧

yeganam ٢۶ مرداد ٩٧

اقاسعید توشله؟

said68 ٢۶ مرداد ٩٧

توشله بازي

banoo_18 ٢۶ مرداد ٩٧

نرگسم

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٩ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ‏گفتم فراموشم مکن

گفتا تو در یادی مگر؟
پینار ٢٧ مرداد ٩٧

پسرک معتاد ٢١ مرداد ٩٧

کیفیت بالایی هم داره عکسش

آوای بهار ٢١ مرداد ٩٧

عهه این پسته خوشگله خیلی تصویرش

نرگس23 ٢١ مرداد ٩٧

سن منیم عزیزیم سن....ساغول گونشیم

banoo_18 ٢١ مرداد ٩٧

من سنی چوخ سویرم

نرگس23 ٢١ مرداد ٩٧

بانو جان

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحسین7
امیرحسین7 از البرز ٩ مرداد ٩٧


چت اورداپمدیرررررر کجایی دارم میام دنبالت..
عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحسین7
امیرحسین7 از البرز ٩ مرداد ٩٧
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻥ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ :


نسرین ﻭِﺭﺍﺝ
ﺑَﮕُﻢ ﻗِﺮﺗﯽ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑُﻮﺍﯼ ﺟﻮﻧﯿﻢ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑُﻮﺍﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩﺵ
ﺩَﺩِﯼ ﮐَﻔﺘﺎﺭِﺵ
ﺩَﺩِﯼ ﻣﺎﺭﻣﯿﺰَﮐِش
ﮐﺎﮐوﯼ ﮔُﺮﺍﺯِﺵ
ﻫَﻤﺎﺭﻭﺱ ﻧِﮑﺒَﺘﯽ
ﺩَﺩِﯼ ﻋﺰﯾﺰُﻭﻡ
ﮐﺎﮐوﯼ ﻣُﻬﻨﺪِﺳُﻢ
ﺩَﺩِﯼ ﻃﻼﻃﻼﯾﯿﻢ
عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحسین7
امیرحسین7 از البرز ٩ مرداد ٩٧
طرف تو هواپیما بوده حوصلش سر میره، گیر میده به جعفر که بغل دستش نشسته بوده...میگه بیا نفری 2 تا سوال از هم بپرسیم
هر سوالی که تو اشتباه جواب دادی 5 هزار تومن بده بهم


هر سوالی که من اشتباه جواب دادم 50 هزار تومن بهت میدم.جعفر با بی میلی قبول می کنه...
خلاصه طرف شروع میکنه: فاصله بین زمین و نزدیک ترین ستاره به اون چقدره؟
جعفر بدون فکر 5 تومن در میاره میده به طرف
حالا جعفر میپرسه: اون چیه که با سه پا از کوه بالا میره و با 4 پا میاد پایین؟
طرف یه مدتی فکر میکنه...لپ تاپشو چک میکنه...از بغل دستیاش میپرسه ...خلاصه کلی کلافه میشه و 50 تومنو پیاده میشه
جعفر سریع 50 تومنو میزاره جیبش
طرف ازش میپرسه: خب حالا اون موجوده چی هست؟
جفر5 تومن در میاره میده بهش...میگه نمی دونم!!
عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان البرز
چت روم های شهرهای البرز
دانشجویان فنی و حرفه ای البرز
دانشجویان علوم ریاضی و فنی البرز
دانشجویان علوم تجربی البرز
دانشجویان علوم انسانی البرز
دانشجویان هنر البرز
دانشجویان زبان های خارجی البرز