شبکه اجتماعی استان اصفهان

چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٣ ساعت قبل

فقط یه بار دخترا سر من دعواشون شد


رفته بودم خونشون خاستگاری

خواهربزرگه میگفت واسه تو اومده خواهر کوچیکه میگفت نخیر واسه تو اومد
کوارک ٢ ساعت قبل

اخی

پوریا کفترباز ٣ ساعت قبل

آزاده هستم ٣ ساعت قبل

ali ٣ ساعت قبل

الناز33 ٣ ساعت قبل

سلطان مسعود ٣ ساعت قبل

آی دلوووووم

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٣ ساعت قبل

فقط یه بار دخترا سر من دعواشون شد
عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٣ ساعت قبل

این منم که تو تمام مراحل زندگیم نه تنها ریدم بلکه دستتم مالیدم بهش.


چت اورداپ

آزاده هستم ٣ ساعت قبل

خوشبخت کی بودی توو

ali ٣ ساعت قبل

الناز33 ٣ ساعت قبل

سلطان مسعود ٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٣ ساعت قبل
دیگه هیچوقت از روی عکسایی که مردم منتشر میکنن به زندگیشون حسودی نکنید و فکر نکنید واقعا همه چی گل و بلبله


چت اورداپ

الناز33 ٣ ساعت قبل

دژئاگر ٣ ساعت قبل

منالان فقطبه اونی که امروز تونسته نیم ساعت بخوابه حسودی میکنم

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواطی
جواطی از اصفهان ٣ ساعت قبل
عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان اصفهان
چت روم های شهرهای اصفهان
دانشجویان فنی و حرفه ای اصفهان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی اصفهان
دانشجویان علوم تجربی اصفهان
دانشجویان علوم انسانی اصفهان
دانشجویان هنر اصفهان
دانشجویان زبان های خارجی اصفهان