شبکه اجتماعی استان اصفهان

چت کردن با sara34
sara34 از اصفهان ۴٨ دقیقه قبل
تو چه دانی که
پسِ هر نگهِ ساده ی من
چه جنونی،
چه نیازی،
چه غمی ست...؟!


چت اورداپ


(عجب عکسی گرفتم )
المیرا2020 کمتر از یک دقیقه قبل

سارا عالیه

sara34 ٩ دقیقه قبل

آیت محمد رضا

محمدرضا3030 ١٠ دقیقه قبل

آیت ١٠ دقیقه قبل

sara34 ١۶ دقیقه قبل

پری میخواستم روی الیمرا رو کم کنم فک نکنه خودش فقط بلده

parnya ١٩ دقیقه قبل

بابا عکاس

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا2020
المیرا2020 از اصفهان ١ ساعت قبل


چت اورداپچت اورداپ


سرد بود....
sara34 ۴٧ دقیقه قبل

پرنیا عزیزم ببخشید الی وقتایی که با گوشی میاد خصوصی نداریم مجبوریم پتوق حرف بزنیم

sanan ۵١ دقیقه قبل

موافقم پرنیا خانوم

parnya ۵۶ دقیقه قبل

حرفاتون نامفهومه

المیرا2020 ۵٩ دقیقه قبل

چه زود اماده شده.....باشه حتما ولی اینجا چند ساعت معطل شدیم خیلی خسته شدم

sara34 ١ ساعت قبل

اشکال نداره من میمونم هفته ی دیگه باهم بریم اتاقمم تا اون موقع آماده شده

المیرا2020 ١ ساعت قبل

وای سارا جات خالی عالی بود ولی نمیتونم همراهت بیام یعنی نمیرسم پرنیا

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٣ ساعت قبل
بعضی پسرا که به هم میرسن یجوری سلام میکنن آدم احساس میکنه تو
جمع گوسفنداسبــــــــــع محمد
بــــــــــع رضا
بععععع علی آقا
بعععععععععع
مهسا1376- ٣ ساعت قبل

المیرا-77 ٣ ساعت قبل

مهدیسا19 ٣ ساعت قبل

خخخخخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیدا 28
لیدا 28 از اصفهان ١٧ دي ٩۵


چت اورداپ

تینا 20 ٣ ساعت قبل

هیچوقت سر هیچ چیزی کسی رو قضاوت نکن

المیرا-77 ۴ ساعت قبل

به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم بیابان بودو تابستانو ابسردو و استشقا

بي نشان30 ۴ ساعت قبل

فاصله ات را با آدمها حفظ کن

لیدا 28 ١٧ دي ٩۵

الناز..ندا...نغمه ...هستی...ممنون

هستی1 ١٧ دي ٩۵

تو رو دوست دارم بقدر همه ی واژه های زیباو قشنگ.تورو دوست دارم بقدر شبنم صبحگاه هان که نشست بر رخ گل برگ سرخ...شعر از خودم بود

لیدا 28 ١٧ دي ٩۵

مسعود ممنون ...مادربزرگ ممنون

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیدا 28
لیدا 28 از اصفهان ١٩ دي ٩۵
امکان ندارد کسی به فکرت باشد و
سراغی از تو نگیرد!
آدم ها تا سرشان گرم میشود
همه چیز را فراموش میکنند
حتی خوبی ها را!

آدم ها استعداد عجیبی در
فراموش کردن خوبی ها دارند!
نمیتوانی آن ها را به درستی بشناسی
هر آدمی در وجودش
کمی از خود واقعی اش را پنهان میکند!
دست خودشان که نیست
خودشان کمی پنهان کاری را دوست دارند!
مهدی1125 ٣ ساعت قبل

yasi banoo ٣ ساعت قبل

مهسا77 ٣ ساعت قبل

عالی بود

سامان اندی ۴ ساعت قبل

نمیدونم چرا اولین برداشتی که تو خوندن این متن کردم اینه که= نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار

المیرا-77 ۴ ساعت قبل

بي نشان30 ۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان اصفهان
چت روم های شهرهای اصفهان
دانشجویان فنی و حرفه ای اصفهان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی اصفهان
دانشجویان علوم تجربی اصفهان
دانشجویان علوم انسانی اصفهان
دانشجویان هنر اصفهان
دانشجویان زبان های خارجی اصفهان