شبکه اجتماعی استان آذربایجان غربی

چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ٣ اسفند ٩۵

برفین ۵٧ دقیقه قبل

7833 ١٣ ساعت قبل

کی ناهید مارو ناراحت کرده اهنگ قشنگیه

عضو چت اورداپ
مریم چالوس ١ ساعت قبل

رقیه1366 ١ ساعت قبل

من عاشقشم

عضو چت اورداپ
عضو چت اورداپ
عضو چت اورداپ
چت کردن با برفین
برفین از آذربایجان غربی ١٣ ساعت قبلمهم نبوده سوختنم دور از تو پرپر زدنم مهم تو بودی عشق من نه قصه شکستنم به افتخار عشق تو میگم که بازنده منم
بهنام 22 ١٢ ساعت قبل

هی روزگار

آهو26 ١٣ ساعت قبل

ma00089 ١٣ ساعت قبل

خوب نیست یه اهنگ شاد بزار. اینا روی غمگین شدن تاثیر میزاره

برفین ١٣ ساعت قبل

سلام مریم جون هیچ همینطوری گذاشتم

ma00089 ١٣ ساعت قبل

سلام ناهید جون چرا پست غمگین میزاری

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان آذربایجان غربی
چت روم های شهرهای آذربایجان غربی
دانشجویان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی آذربایجان غربی
دانشجویان علوم تجربی آذربایجان غربی
دانشجویان علوم انسانی آذربایجان غربی
دانشجویان هنر آذربایجان غربی
دانشجویان زبان های خارجی آذربایجان غربی