شبکه اجتماعی استان آذربایجان غربی

  چت کردن با ReZa_13
ReZa_13 از آذربایجان غربی ١٠ ساعت قبل


چت اورداپ


...
دنیا000001 ٧ ساعت قبل

برعکس انگشتر من گشاده با اینکه کوچیکم کردن

مسیح عاشق ٧ ساعت قبل

mahdie ٨ ساعت قبل

مگه همراه نبودن موقع خرید؟؟!!!

مهسا 29 ٩ ساعت قبل

چمن11 ١٠ ساعت قبل

دومات یع کم سطح شناختش از عروس پایین بوده

سوران1348 ١٠ ساعت قبل

این از اون عروساست که داماد بد بختی نتوسته تا روز عقد نه درست حسابی ببیندش نه یه دستاشو بگیر تو دستش .وگرنه اینقد تو خرید حلقه کوتاهی نمیکرد که تو بند دومش نره

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ReZa_13


چت اورداپ


پایان کار ایرانی ...
maryam p r دیروز

واااا

الناز33 دیروز

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ReZa_13
ReZa_13 از آذربایجان غربی ٢٨ فروردين ٠٠


چت اورداپ


...
چمن11 دیروز

رضاع من با دیدنش فک میکنم یکی استفراغ کرده رو گوشیش

علی1142 دیروز

چمن11 دیروز

لیلیوم ٢٨ فروردين ٠٠

گوشیت افتاده تو دیگ حلیم و سوپ ریضا

زهره 21 ٢٨ فروردين ٠٠

از طرحای برجسته مخصوصا این که دیگه خیلی برجسته هست چندشم میشه

maryam p r ٢٨ فروردين ٠٠

اواااا این چیه دیگه

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ReZa_13
ReZa_13 از آذربایجان غربی ٢٩ فروردين ٠٠


چت اورداپ


...
الناز دیروز

مامان منکه اگه بگم ساعت 7 بیدارم کن از ساعت6 بیدارم میکنه میگه پاشو ساعت 7و نیمه 50 تا سکته ناقص میزنم تا بفهمم هنوز کلی مونده تا ساعت 7

زهره 21 دیروز

خب چه کاریه گوشیتو کوکش کن

چمن11 دیروز

زهره 21 دیروز

maryam p r ٢٩ فروردين ٠٠

الهی مای عشقش

mahdie ٢٩ فروردين ٠٠

مامان با استعداد ...فقط خدا کنه صدای نوشتش بلند نباشه بقیه رو بیدار کنه

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با ReZa_13
ReZa_13 از آذربایجان غربی ٢٨ فروردين ٠٠


چت اورداپ


...
چمن11 دیروز

زهره 21 ٢٨ فروردين ٠٠

این چیه الان ؟ سرمه؟ تو پاش زده ؟

فروغ 0912 ٢٨ فروردين ٠٠

الناز ٢٨ فروردين ٠٠

سامان اندی ٢٨ فروردين ٠٠

mahdie ٢٨ فروردين ٠٠

اقا رضا تو عالم خواب هم عکسای قشنگی میذارید ها

عضو قدیمی سایت
اعضای برتر استان آذربایجان غربی
چت روم های شهرهای آذربایجان غربی
دانشجویان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی آذربایجان غربی
دانشجویان علوم تجربی آذربایجان غربی
دانشجویان علوم انسانی آذربایجان غربی
دانشجویان هنر آذربایجان غربی
دانشجویان زبان های خارجی آذربایجان غربی