شبکه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

reza rezaei ۶ ساعت قبل

آخرین حضور: 12 دي 98

موقت ٢٠ دي ٩٨

چمن11 ٢٠ دي ٩٨

عع آدمک های من

مسعودآریایی ٨ دي ٩٨

محسن جان......کشل بخاطرحرفات کوتاه اومدم،، ولی،بیا ،،،،،،میشه الان

محسن 123 ٨ دي ٩٨

با مسعود خان موافقم اونم از نوع شدیدش

مسعودآریایی ٨ دي ٩٨

میشه آلانه واردشی......

مسئول مسابقات
برترین پاسخ دهنده فاطمه 1381
قره داغ دیروز

منکه نمردم عزیز

نگین شب دیروز

دیگه پسراهم دخترشدن تازگی کاشت ابروهم انجام میدن دیگهدمردونگی مرد

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با قره داغ
خدافظ تا دیداری دوباره بدرود سالم وسلامت باشین
عضو قدیمی سایت
قره داغ دیروز

نگین شب دیروز

مسعودآریایی دیروز

گلنار..........

سحر1992 دیروز

اون خیلیها کجایی اخه

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با قره داغ
سلام علیکم
قره داغ دیروز

سحر مسعود

مسعودآریایی دیروز

سلام سیاه......غ ج

سحر1992 دیروز

سلام به روح ماهت

عضو قدیمی سایت
اعضای برتر استان آذربایجان شرقی
چت روم های شهرهای آذربایجان شرقی
دانشجویان فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
دانشجویان علوم ریاضی و فنی آذربایجان شرقی
دانشجویان علوم تجربی آذربایجان شرقی
دانشجویان علوم انسانی آذربایجان شرقی
دانشجویان هنر آذربایجان شرقی
دانشجویان زبان های خارجی آذربایجان شرقی