آیه { الحمد الله رب العالمین } در کدام سوره قرآن بیان شده است؟

آیه { الحمد الله رب العالمین } در کدام سوره قرآن بیان شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی