پلدشت از شهرهای کدام استان کشورمان می باشد ؟

پلدشت از شهرهای کدام استان کشورمان می باشد ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آذربایجان شرقی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی