اولين كشور سازنده ي اصلحه ي كلاشنيكف,و در چه سالي به كار گرفته شد؟

اولين كشور سازنده ي اصلحه ي كلاشنيكف,و در چه سالي به كار گرفته شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی