اورانیوم چیست و با چه علامت اختصاری ان چیست و عدد اتمی ان چند است؟ {اشکان قلدر}

اورانیوم چیست و با چه علامت اختصاری ان چیست و عدد اتمی ان چند است؟ {اشکان قلدر}

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • علامت اختصاری u (3 نفر)
  • همه موارد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی