چرا در گياهان بياباني برگ به تيغ تبديل شده است؟

چرا در گياهان بياباني برگ به تيغ تبديل شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی