بين دو نقطه A و B را با مسيرهاي مختلف و اندازه هاي متفاوت طي كرده ايم .كدام مي تواند «جا به جايي » باشد؟

بين دو نقطه A و B را با مسيرهاي مختلف و اندازه هاي متفاوت طي كرده ايم .كدام مي تواند «جا به جايي » باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی