شخصي مسافت 60 متر را در يك دقيقه طي مي كند سرعت چند متر بر ثانيه است؟

شخصي مسافت 60 متر را در يك دقيقه طي مي كند سرعت چند متر بر ثانيه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی