این جمله از کیست؟عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاری است

این جمله از کیست؟عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاری است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی