نصف2 به توان 20 چند میشه؟

نصف2 به توان 20 چند میشه؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی