عاقلان با (اندرز و) آداب پند گيرند و چهارپايان (و جاهلان) جز با زدن پند نمي‌گيرند. ..این سخن از کیست؟؟؟؟

عاقلان با (اندرز و) آداب پند گيرند و چهارپايان (و جاهلان) جز با زدن پند نمي‌گيرند. ..این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی