معنی کلمه ی slum؟

معنی کلمه ی slum؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی