بالاترین رکورد شکار با موشک فونیکس و اف-14 متعلق به کدام کشور استو در کدام جنگ بوده؟

بالاترین رکورد شکار با موشک فونیکس و اف-14 متعلق به کدام کشور استو در کدام جنگ بوده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی