خورشید روزی ...... میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد.

خورشید روزی ...... میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی