گرانترین پیانو تا کنون به چه مبلغی و در چه سالی به حراج گذاشته شد ؟

گرانترین پیانو تا کنون به چه مبلغی و در چه سالی به حراج گذاشته شد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی