این ضرب المثل مال چه قاره ای می باشد؟میمون هرگز میمون دیگری را مسخره نمی کند.

این ضرب المثل مال چه قاره ای می باشد؟میمون هرگز میمون دیگری را مسخره نمی کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی