واژه ی (مادرخرج)یعنی چه؟؟

واژه ی (مادرخرج)یعنی چه؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی