اولین جمله که حضرت مهدی در موقع ظهور بر زبان جاری کند کادم است

اولین جمله که حضرت مهدی در موقع ظهور بر زبان جاری کند کادم است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی