کدام هنر پیشه بیشترین نامزدی را برای دریافت جایزه ی اسکار دارد؟

کدام هنر پیشه بیشترین نامزدی را برای دریافت جایزه ی اسکار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی