اولین رییس جهمور سیاه پوست آفریقای جنوبی؟

اولین رییس جهمور سیاه پوست آفریقای جنوبی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی