به ترتیب ریاست مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون بر عهده چه کسانی می باشد؟؟

به ترتیب ریاست مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون بر عهده چه کسانی می باشد؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی