مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی