کدام تظاهرات مردم به شاه فهماند که نهضت امام خمینی (ره) در میان مردم سخت ریشه دار است؟

کدام تظاهرات مردم به شاه فهماند که نهضت امام خمینی (ره) در میان مردم سخت ریشه دار است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی