پاکستان شرقی نام قدیم کدام کشور است‏?‏

پاکستان شرقی نام قدیم کدام کشور است‏?‏

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بنگلادش (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی