فرمان دادم بدنم را بدون مومیایی به خاک بسپارند تا اجزا بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد...این سخن از کیست؟

فرمان دادم بدنم را بدون مومیایی به خاک بسپارند تا اجزا بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد...این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی