مخترع میکروسکوپ اهل کدام کشور بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مخترع میکروسکوپ اهل کدام کشور بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرانسه (2 نفر)
  • المان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی