معروف ترین و قدیمی ترین دروازه ی شهر.مطعلق به کدام یک از شهر های ایران میباشد ؟

معروف ترین و قدیمی ترین دروازه ی شهر.مطعلق به کدام یک از شهر های ایران میباشد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی