اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدن در کدام کشور بوده اند؟

اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدن در کدام کشور بوده اند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی